• Categorie(ën) Religieus
  • Adres Agora 3, 8934 CJ Leeuwarden, Nederland, Friesland
  • Monumentstatus Rijksmonument
  • Monumentnummer 519757

Toen: Kerk | Leeuwarden | 1932

Nu: Watercampus | 2008

De Johannes de Doperkerk in Leeuwarden is misschien wel één van de markantste bedrijfslocaties van Leeuwarden. In de kerk huist een Science Center gericht op watertechnologische innovaties en ontwikkelingen – de Watercampus. Met de te realiseren uitbreiding van de watercampus zal het terrein waar de Johannes de Doperkerk op staat het Europees hart voor de watertechnologie worden.

Van bestemming veranderd

De kerk, pastorie en twee scholen zijn gelegen aan een ruim plein en vormden een moderne variant van een katholieke enclave. Eén van de scholen is afgebroken en de andere, waarin ook een zusterhuis was gevestigd, is van bestemming veranderd. Ook de pastorie onderging dit lot. De stijl is een mengeling van traditionele elementen, Delftse School en Scandinavische invloeden.

Rijksmonument vanwege authenticiteit

Door reorganisatie binnen de katholieke kerkgemeenschap te Leeuwarden is de Johannes de Doperkerk overbodig geworden. Medio 2005 is de kerk met sacristie en pastorie door Lontplan aangekocht. Het karakteristieke bouwwerk is van bijzondere allure en is mede vanwege de authenticiteit een rijksmonument. In eerste instantie is gezocht naar continuering van kerkelijk gebruik, waarbij de ingrepen het meest beperkt zouden worden. Ondanks de vele inspanningen is dit eind 2005 niet haalbaar gebleken. Hierdoor is herbestemming noodzakelijk geworden.

Van kerk tot unieke bedrijfslocatie

Begin 2006 is in overleg met het naburige onderwijsinstituut Van Hall-Larenstein en onderzoeksinstituut Wetsus besloten, om mogelijkheid van herbestemming tot kantoren te onderzoeken. Door ondersteunende huisvesting te bieden aan deze instituten en thematisch gerelateerde bedrijven ontstaat een kennis- en wetenschapscluster met betrekking tot ‘Water- en Lifescience’ dat verder bouwt aan de internationale positie van Leeuwarden op dit vakgebied.

Nadat architectenburo Adema uit Dokkum hiervoor een passend herbestemmingsplan uitgewerkt had, zorgde Lontplan voor de restauratie en verbouw van de kerk tot een unieke bedrijfslocatie.

Website: http://watercampus.nl/