Monumenten.nl – U vindt hier informatie over de financiering en het bezit van een monument, over onderhoud en restauratie, nieuws en verhalen uit de praktijk.

Herbestemming.nu – Website van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

cultureelerfgoed.nl – Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

kknn.vanmeernaarbeter.nl – Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland

restauratiefonds.nl – Het Nationaal Restauratiefonds