Het project Kenniscentrum Herbestemming Noord wordt uitgevoerd door de volgende organisaties:

Stichting DBF – Projectleiding en uitvoering

Stichting DBF

DBF is een ideële stichting die zich inzet voor de bevordering van leefbaarheid en economische dynamiek op het platteland in Noord-Nederland. DBF voert  praktisch en resultaatgericht projecten uit. Vaak in combinatie met vastgoed. DBF is een pionier in herbestemmen van industrieel erfgoed.

Meer info over Stichting DBF

 

Steunpunt Erfgoed Drenthe – Uitvoering

Steunpunt Erfgoed Drenthe logo_verkleind

 

Het Steunpunt Cultureel Erfgoed adviseert de Drentse gemeenten op het gebied van hun erfgoedtaken. Daarnaast kan het Steunpunt gemeenten ook ondersteunen volgens het principe van de ‘vliegende keep’. Daarbij wordt voor zowel de gebouwde monumenten als voor archeologie concrete ambtelijke ondersteuning geleverd.

Ook voor andere dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het maken van een cultuurhistorische waardenkaart of locatieonderzoeken, kan de gemeente een beroep doen op de kennis en ervaring van het Steunpunt.

Meer info over Steunpunt Erfgoed Drenthe

 

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân – Uitvoering

logo steunpuntscherp FryslanHet steunpunt is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, met de volgende doelstelling: “het bevorderen van de kwaliteit van de integrale zorg voor onroerend cultureel erfgoed in de provincie Fryslân”. Niet alleen de overheid, maar ook particuliere monumentenorganisaties en monumenteneigenaren kunnen aankloppen bij het steunpunt voor informatie en dienstverlening.

Meer info over Monumentenzorg Fryslân