Kenniscentrum Herbestemming Noord

Het Kenniscentrum Herbestemming Noord is in 2013 ontstaan op initiatief van de drie noordelijke steunpunten, volledig ondersteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de drie noordelijke provincies. Doel van het Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo kort mogelijke procedure, met zo beperkt mogelijke kosten, met zo veel mogelijk gebruikmaking van de monumentale waarden en karakteristieken en met optimale inzet van subsidies en andere financieringsregelingen.

Kenniscentrum Herbestemming Noord

Vanaf 2017 wordt Herbestemming Noord gefinancierd door de provincies Fryslân en Drenthe.

Activiteiten in het kort:

Strategie ontwikkeling

  • experimenteren
  • Delen van kennis

Meldpunt

  • Samenbrengen vraag en aanbod

Wat is Herbestemming Noord?

Het Kenniscentrum Herbestemming Noord is een spin in het web, een facilitator en een verbinder. Als netwerkorganisatie zet het kenniscentrum in op het bundelen van krachten, in samenwerking met partijen zoals de Rijksuniversiteit Groningen en het Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland. Het kenniscentrum is een samenwerkingsverband tussen Stichting DBF en twee noordelijke steunpunten voor cultureel erfgoed (Steunpunt Erfgoed Drenthe en Steunpunt Monumentenzorg Fryslân).

Het kenniscentrum is zichtbaar en toegankelijk door een dynamisch online platform waar de doelgroep snel en gemakkelijk informatie kan halen en brengen. Hier wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht en vinden professionals en (toekomstige) erfgoedeigenaren, de kennis en ervaringen die zij nodig hebben. Ook is het platform een inspiratiebron waar succesvolle herbestemmingen in beeld worden gebracht.

Achter het kenniscentrum staat een team van medewerkers voor u paraat. Het kenniscentrum zet in op persoonlijk contact en ontvangt u graag voor een vrijblijvend gesprek.

Wat wil Herbestemming Noord?

Het kenniscentrum wil drempels voor herbestemmen proactief verlagen door het aanbieden van kennis, diensten, vraag en aanbod. Daarnaast wil het kenniscentrum dat herbestemmen iets vanzelfsprekends wordt. Wordt de huidige functie van een gebouw beëindigd? Dan dient er direct gekeken te worden naar een nieuwe invulling. Om deze reden richt het kenniscentrum zich niet alleen op de huidige leegstaande panden, maar ook op de potentiële leegkomende panden. Herbestemmen is per definitie een gebiedsopgave. De toekomst van een dorp, stad of regio speelt daarbij een belangrijke rol en wordt meegenomen in het proces van herbestemmen.

Het gaat om een cultuurverandering in de vastgoedsector, een andere manier van denken. Het kenniscentrum brengt deze beweging tot stand en neemt ondernemers, overheid en bewoners daarin mee.

Wat doet Herbestemming Noord?

Het kenniscentrum gelooft in praktische oplossingen, uitvoering en actie. Alleen dan komt beweging tot stand. Deze dynamiek komt terug in het meldpunt: bestemd voor iedereen met een vraag of een aanbod. De vragen kunnen gaan over herbestemmen, monumenten en subsidies, maar ook over het verduurzamen van een pand of over het toetsen van haalbaarheid. Met het meldpunt richt het kenniscentrum zich met name op pandeigenaren en pandzoekers. Het melden van een leegstaand pand bij het kenniscentrum is daarom ook van belang!

Naast het dynamische meldpunt richt het kenniscentrum zich ook op het uitvoeren van projecten. Stel, u wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio, maar u weet niet hoe. Het erfgoed in de betreffende regio is het DNA van het dorp of de streek waar trots aan kan worden ontleend. Het kenniscentrum kan u helpen om erfgoed in te zetten als verbindend middel of om nieuwe ondernemers en bezoekers te trekken.