Gerelateerde projecten

 • Vrijkomende Agrarische Bebouwing
  Vrijkomende Agrarische Bebouwing

  Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) Volgens de NVM maakt de markt van agrarisch en landelijk vastgoed een ingrijpende verandering door. Er ontstaat een steeds grotere diversiteit aan activiteiten…

  Lees verder
 • Stedelijke kavelruil
  Stedelijke kavelruil

  Stedelijke kavelruil biedt eigenaren van onroerend goed de mogelijkheid om op vrijwillige basis met elkaar in gesprek te gaan. Doel hiervan is om samen een inrichtingsplan te maken. Om dat…

  Lees verder
 • Herbestemming van kerken
  Herbestemming van kerken

  De leegstand van kerkgebouwen baart zorgen. Deze leegstand bestaat nu al, maar het aantal kerken dat de religieuze functie zal verliezen zal naar verwachting in de nabije toekomst nog toenemen.

  Lees verder
 • Sociale initiatieven in leegstaand vastgoed
  Sociale initiatieven in leegstaand vastgoed

  Monitoren van sociale initiatieven in leegstaand vastgoed en inspireren van nieuwe potentiële initiatiefnemers.

  Lees verder
 • Herbestemmingstafel en Herverkaveling
  Herbestemmingstafel en Herverkaveling

  Zowel de herbestemmingstafel als de herverkaveling zijn beide instrumenten om leegstand op een gebiedsgerichte en integrale wijze te benaderen.

  Lees verder
 • Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
  Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

  In Nederland komt naar verwachting tot 2030 30% van de agrarische erven vrij. Dit is in totaal 32 miljoen m2 waarvan voor 15 miljoen m2 geen vervangende bestemming wordt gevonden (2014, Hoks). In…

  Lees verder
 • Aanpak leegstand Noardwest Fryslân
  Aanpak leegstand Noardwest Fryslân

  pilotproject van 8 gemeenten tegen leegstand karakteristieke panden

  Lees verder
 • Huisvesting statushouders
  Huisvesting statushouders

  Kennisdeling, stimuleren van opvang van statushouders in krimpgebieden en stimuleren van werkgelegenheid voor statushouders door huisvesting in daartoe her te bestemmen (maatschappelijk) vastgoed.

  Lees verder
 • Herbestemming en zorg
  Herbestemming en zorg

  Kennisdeling over zorginitiatieven en vraagstukken in verband met veranderingen in de zorg in relatie tot huisvesting en herbestemming.

  Lees verder
 • Gemeentelijke Herbestemmingstafel
  Gemeentelijke Herbestemmingstafel

  Het stimuleren van een integrale benadering van herbestemmingsvraagstukken binnen gemeenten.

  Lees verder
 • Team Langdurige Leegstand, gemeente Súdwest Fryslân
  Team Langdurige Leegstand, gemeente Súdwest Fryslân

  Op basis van de inventarisatie “Problematische leegstand in de gemeente Súdwest Fryslân”, geeft de gemeente de aanzet om langdurige leegstand aan te pakken. In de notitie “Taakkracht…

  Lees verder
 • Team Fryske Tsjerken
  Team Fryske Tsjerken

  Steeds meer kerkgebouwen met een nieuwe functie De leegstand van kerkgebouwen baart zorgen. Deze leegstand bestaat nu al, maar het aantal kerken dat de religieuze functie zullen verliezen zal naar…

  Lees verder
 • SpareSpace
  SpareSpace

  SpareSpace is een concept dat aan meerdere kanten van het mes snijdt; Het biedt tijdelijke invulling van leegstaande panden. Het geeft startende ondernemers een kans zichzelf 'zichtbaar' te maken aan…

  Lees verder
 • Rotte kiezen project Franekeradeel
  Rotte kiezen project Franekeradeel

  Inventarisatie met panden in een sterk verwaarloosde toestand. Beleidsplan handhavend optreden. Dossiervorming panden. Keuze van eigenaren om mee te werken aan oplossing of ingaan van…

  Lees verder
 • LAB Lokaal
  LAB Lokaal

  In interactieve snelkooksessies rondom leegstand in krimpgebieden, werden met een brede groep bewoners en professionals alternatieve invullingen voor een leegstaand gebouw of een braakliggend terrein…

  Lees verder