Steeds meer kerkgebouwen met een nieuwe functie

De leegstand van kerkgebouwen baart zorgen. Deze leegstand bestaat nu al, maar het aantal kerken dat de religieuze functie zullen verliezen zal naar verwachting in de nabije toekomst nog toenemen. Een zorgwekkend vooruitzicht omdat leegstand maar ook verpaupering grote afbreuk doet aan het rijke religieuze erfgoed van Fryslân. Maar niet alleen dat. Mocht na een tijd van leegstand en verpaupering overgegaan worden tot afbraak van een kerk, dan wordt het zo karakteristieke beeld van platteland, dorp en stad danig aangetast. Leegstand en verval betekent verlies op vele fronten. Er zal op herbestemmen en opnieuw passend en nuttig gebruik moeten worden ingezet. Kerken die hun religieuze functie hebben verloren bieden immers een geweldige kans om nieuwe functies stijlvol te huisvesten. Van de ca. 770 kerken die Fryslân rijk is, zijn er al ruim 240 herbestemd en hebben een nieuwe functie gekregen. Met de te verwachten groeiende leegstand zullen er in de toekomst nog veel meer kerken dit voorbeeld gaan volgen.

Deltateam

Coördinatiepunt Fryske Tsjerken

 Op basis van het grote provinciale onderzoek Tink Om’e Tsjerken in 2009 werd door de provincie Fryslân een Team Fryske Tsjerken opgericht. Dit Team kon kerkbesturen adviseren over vraagstukken in verband met het behoud van de kerk. In 2016 werd Dick Bloemhof projectleider van het Team Fryske Tsjerken. In 2018 is besloten om het Team Frysk Tsjerken om te zetten in een Coördinatiepunt Fryske Tsjerken; de aanpak werd omgezet van afwachtend en probleemgestuurd naar proactief maatwerk.

Intermediair

Het Coördinatiepunt Fryske Tsjerken heeft een grote ‘flexibele schil’ van experts. Het werkt samen met de in het Monumintehûs Fryslân gehuisveste partijen, maar ook met partijen als Doarpswurk en stichting DBF. Deskundigheid wordt ingeschakeld naar gelang het ‘probleem’. Door het functioneren als intermediair tussen kerkelijke en burgerlijke gemeente, zijn Kerkenvisies speerpunt van de inzet geworden. Uiteraard staat het Coördinatiepunt Fryske Tsjerken ook nog altijd klaar voor andere vragen van kerkeigenaren.

Neem contact op

Hoe is het Coördinatiepunt Fryske Tsjerken te bereiken? Via het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Stuur uw vraag via e-mail aan dbloemhof@monumentenzorg.frl of bel Dick Bloemhof: (058) 266 25 19.

 

 

Interesse in dit project?

Neem contact op