Steeds meer kerkgebouwen met een nieuwe functie

De leegstand van kerkgebouwen baart zorgen. Deze leegstand bestaat nu al, maar het aantal kerken dat de religieuze functie zullen verliezen zal naar verwachting in de nabije toekomst nog toenemen. Een zorgwekkend vooruitzicht omdat leegstand maar ook verpaupering grote afbreuk doet aan het rijke religieuze erfgoed van Fryslân. Maar niet alleen dat. Mocht na een tijd van leegstand en verpaupering overgegaan worden tot afbraak van een kerk, dan wordt het zo karakteristieke beeld van platteland, dorp en stad danig aangetast. Leegstand en verval betekent verlies op vele fronten. Er zal op herbestemmen en opnieuw passend en nuttig gebruik moeten worden ingezet. Kerken die hun religieuze functie hebben verloren bieden immers een geweldige kans om nieuwe functies stijlvol te huisvesten. Van de ca. 770 kerken die Fryslân rijk is, zijn er al ruim 240 herbestemd en hebben een nieuwe functie gekregen. Met de te verwachten groeiende leegstand zullen er in de toekomst nog veel meer kerken dit voorbeeld gaan volgen.

Deltateam

Het herbestemmen van kerken, vooral de middelgrote en grote, gaat niet vanzelf. Kerkeigenaren die uiteindelijk besloten hebben de kerk te verkopen of initiatiefnemers die een kerk in gebruik willen nemen, kunnen vanaf 2012 een beroep doen op het Deltateam Fryske Tsjerken. Dit Deltateam adviseert kerk- en parochiesbesturen hoe en op welke wijze de kerk herbestemd zou kunnen worden. Bovendien adviseert het ondernemers, stichtingen of particulieren die zich in een kerk willen huisvesten. Het Deltateam, bestaande uit de heren J.D. Niemeijer, P. Karstkarel en J.Tadema, is kosteloos in te schakelen en komt op afspraak bij u langs.

Het Deltateam Fryske Tsjerken werkt samen met de in het Monumintehûs gehuisveste partijen maar ook partijen als Doarpswurk en stichting DBF. Mocht het Deltateam voor een specifiek onderdeel van de advisering onvoldoende expertise in huis hebben, dan doet het een beroep op deze partijen. Daarnaast weet het Deltateam de weg te vinden naar de diverse overheden en overige instanties die een rol kunnen spelen bij herbestemming.

UPDATE

Per 1 januari 2016 gaat dit project verder onder de naam Team Fryske Tsjerken waarbij Dick Bloemhof van Steunpunt Monumentenzorg Fryslân de taken overneemt van Jitze Tadema.

 

Bron: Provincie Fryslân

Interesse in dit project?

Neem contact op