Gerelateerde projecten

 • Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed in het aardbevingsgebied
  Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed in het aardbevingsgebied

  Een gebied dat naast krimp, ook last heeft van aardbevingen, behoeft ondersteuning. Niet alleen ondersteuning in de vorm van schadeherstel en versterking van gebouwen, maar ook om de leefbaarheid van…

  Lees verder
 • Herverkaveling Balk
  Herverkaveling Balk

  In Balk, een dorp met circa 3.800 inwoners, komen steeds meer panden leeg te staan op prominente plekken. Het gaat hier om karakteristieke panden met vaak een monumentale status. Hierdoor staat de…

  Lees verder
 • Holwerd aan zee
  Holwerd aan zee

  Wat houdt het project in? De afgelopen decennia zijn er voor Noordoost Fryslân door diverse overheden talloze plannen en visies ontwikkeld om de regio uit de verpaupering te halen. Al deze plannen…

  Lees verder
 • LAB Lokaal
  LAB Lokaal

  In interactieve snelkooksessies rondom leegstand in krimpgebieden, werden met een brede groep bewoners en professionals alternatieve invullingen voor een leegstaand gebouw of een braakliggend terrein…

  Lees verder
 • DOM gemeente Dongeradeel
  DOM gemeente Dongeradeel

  het behoud en het versterken van aantrekkelijke duurzame woonmilieus in en rond de vier beschermde dorpsgezichten Ee, Metslawier, Holwerd en Paessens/Moddergat

  Lees verder