Wat houdt het project in?

Een gebied dat naast krimp, ook last heeft van aardbevingen, behoeft ondersteuning. Niet alleen ondersteuning in de vorm van schadeherstel en versterking van gebouwen, maar ook om de leefbaarheid van het gebied te versterken. Erfgoed leeft onder de bewoners van een gebied. Zij zijn trots op hun gebied, en terecht! Om dit erfgoed in de benen te houden is er dan ook een subsidieprogramma ontwikkeld om (publieke) herbestemming van de meest opvallende monumentale gebouwen mogelijk te maken.

Voor negen van de gemeenten in het aardbevingsgebied is door de Dialoogtafel, binnen Leefbaarheidsspoor 2, een programma Herbestemming Cultureel Erfgoed opgenomen. Het programma Erfgoed richt zich op het behouden, herstellen, revitaliseren en functie wijzigen van de belangrijkste monumenten in het gebied.

“Door breed te bestemmen (meervoudig gebruik), nieuwe functies toe te kennen, te herstellen en open te stellen, kan duurzame instandhouding worden gewaarborgd waarmee de leefbaarheid van het gebied wordt gediend.”

Naast een subsidie op de daadwerkelijke herbestemming, is er ook geld beschikbaar voor het uitvoeren van onderzoek naar herbestemming. Daarnaast kunt u binnen het programma Erfgoed advies krijgen en begeleid worden in de planvorming.

Wilt u meer weten over het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed voor monumenten in het aardbevingsgebied, neem dan contact op met de kartrekker van het programma: Libau, via 050 312 65 45.

Conclusies en bouwstenen:

  • Herbestemmen doe je samen: samen met de eigenaren, samen met de gemeente, samen met de monumentencommissie, de adviseurs, maar vooral: samen met de bewoners!
  • Een belangrijk monumentaal gebouw in de benen houden geeft een gebied energie en kan andere initiatieven versterken.

Rol/betrokkenheid Herbestemming Noord

Monitoren

Voor vragen : Libau Groningen

meer informatie

Interesse in dit project?

Neem contact op