Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)

Volgens de NVM maakt de markt van agrarisch en landelijk vastgoed een ingrijpende verandering door. Er ontstaat een steeds grotere diversiteit aan activiteiten op het platteland. De afname van het aantal landbouwbedrijven door schaalvergroting is hier de voornaamste oorzaak van.

Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research blijkt dat in de periode 2000-2012 ruim 22.000 agrarische bedrijven zijn gestopt waardoor er circa 21 miljoen m2 aan agrarische bebouwing is vrijgekomen. Hiervan staat op dit moment nog ongeveer 11 miljoen m2 leeg. De verwachting is dat er tot 2030 nog eens 24.000 agrarische bedrijven stoppen. Door grotere bouwvolumes per bedrijf zal het aantal vrijkomende m2 ongeveer 40 miljoen m2 bedragen waarvan 16 miljoen m2 leeg blijft staan.

In de provincie Drenthe komt er naar verwachting tot 2030 ±2 miljoen m2 aan agrarische bebouwing vrij, waarvan voor ongeveer 0.8 miljoen m2 geen nieuwe bestemming wordt gevonden. In de provincie Friesland komt er naar verwachting ±3 miljoen m2 aan agrarische bebouwing vrij, waarvan ongeveer 0.8 miljoen m2 leeg blijft staan. Het afgelopen jaar heeft Stichting DBF zich nadrukkelijk beziggehouden met Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de provincies Drenthe en Friesland.

Prognose VAB tot 2030. Bron: Wageningen University & Research + eigen bewerking

Prognose VAB tot 2030. Bron: Wageningen University & Research + eigen bewerking