In Nederland komt naar verwachting tot 2030 30% van de agrarische erven vrij. Dit is in totaal 32 miljoen m2 waarvan voor 15 miljoen m2 geen vervangende bestemming wordt gevonden (2014, Hoks).

In de provincie Fryslân komt naar verwachting 1,3 miljoen m2 vrij aan bedrijfsgebouwen. Het betreft vooral graasdierhouderijen met ligboxenstallen. Het betreft minder courante woningen en grote bedrijfsgebouwen met veelal asbest. In Drenthe is de verwachting dat er 1 miljoen m2 vrij komt en in de Provincie Groningen 0,8 miljoen m2. (Gies, 2014)

Het is de vraag hoe met deze ontwikkeling wordt omgegaan. Er zijn diverse instrumenten te gebruiken en er zijn meerdere partijen bij betrokken. De vraag is hoe je met al die instrumenten en al die partijen tot het meest optimale resultaat kunt komen.

Leegstaande boerderijen zijn niet alleen een probleem van de eigenaar. Boerderijen maken onderdeel uit van het landschap en er zijn vele partijen bij gebaat dat ze na beëindiging van de bedrijfsvoering geen dissonant worden voor hun omgeving.

Doel

Er voor zorgen dat door het gebruiken van het bestaande en het ontwikkelen van nieuwe instrumenten er een passende oplossing komt voor de boerderijen die leeg staan en die de komende jaren leeg komen te staan.

Interesse in dit project?

Neem contact op