• Categorie(ën) Industrieel
  • Adres stationswei 1 tzummarum, Friesland
  • Monumentstatus Rijksmonument
  • Bouwjaar 1901
  • Monumentnummer 512675

Cottage industrie in Tzummmarum

Toen: Station lokaalspoorweg, later woning | Tzummarum | 1901

Nu: Woon/werkplek | Een van de vroegste BIWO-projecten | 2003

“Het stationsgebouw in Tzummarum is een goed voorbeeld van hoe we een succesvol herbestemmingsproject opnieuw moeten gaan herbestemmen door recente leegstand. Het pand is zorgvuldig gerestaureerd, voor meerdere doelen geschikt (ook wonen mag!) én de infrastructuur op deze plek is enorm verbeterd. We zetten nu onder meer in op het aantrekken van bedrijven vanuit het westen. Er kan hier prachtig gewoond en gewerkt worden tegen lage kosten.” – Martin Cnossen, directeur DBF

Succesfactor: Gebiedsgericht denken

“Denk gebiedsgericht, en daarmee gebruikersgericht. Natuurlijk is het prachtig een monumentaal pand te kunnen behouden, maar je hebt er veel meer aan als je het pand exploitabel weet te krijgen. Als DBF kijken we daarom altijd naar een passende invulling, gericht op de omgeving. Duurzaamheid en toekomstbestendigheid zijn tevens belangrijke thema’s. Door daarbij in de basis uit te gaan van de kracht van een gebouw, kun je een fantastische dynamiek creëren.”

Struikelblok: Ieder nadeel heeft z’n voordeel

“De bewoonster die in 1957, na het opheffen van de spoorlijn, met haar gezin in een gedeelte van het station was komen wonen, heeft tot 2001 geweigerd het gebouw te verlaten. Achteraf heeft zij weten te voorkomen dat het pand gesloopt is ondanks dat het daar voor in aanmerking kwam in de jaren negentig van de vorige eeuw. Omdat zij nooit onderhoud had gepleegd, verkeerden de gebouwen in desolate staat na haar vertrek. Maar zowel aan de buitenkant als wat betreft het interieur waren nog volledig origineel en vrij gaaf. Twee behoorlijke ‘struikelblokken’ die toch zorgden voor een voorbeeldige vorm van restauratie.”

Tips: Inspringen op ontwikkelingen

“Het buitengebied raakt steeds meer in trek bij creatievelingen en nichebedrijven die veel vanuit hun eigen huis werken. Deze bedrijfjes worden cottage industries genoemd. Het zijn kleine gespecialiseerde bedrijven die, ondanks dat ze niet voor een centrale ligging kiezen, zijn aangesloten op ‘de globaliserende wereld’ doordat ze locatieonafhankelijke producten en diensten aanbieden. Ze vormen een nieuw soort plattelandseconomie. Het is een interessante ontwikkeling waar wij absoluut toekomst in zien en zeker past bij een gebouw als het voormalig station in Tzummarum.”

“Nergens kan de geschiedenis van de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen beter worden geproefd dan in het voormalige station van de Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij in Tzummarum. Dankzij restauratie is het monumentale complex in ere hersteld. Het verdwenen perron is hersteld en er zijn zelfs weer rails neergelegd om de beleving zo compleet mogelijk te maken.” – Peter Karstkarel, Industrieel Erfgoed 2.0