• Categorie(ën) Industrieel
  • Adres Oude Hoogeveensedijk, Dwingeloo, Nederland, Drenthe
  • Monumentstatus Rijksmonument
  • Bouwjaar 1956
  • Monumentnummer 530829

Van roestbak tot stralend middelpunt

Toen: Dwingeloo Radiotelescoop | 1956 | Opening Koningin Juliana

Nu: Dwingeloo Radiotelescoop | Rijksmonument | 2014

“Al met al heeft het traject van planvorming zo’n twee jaar geduurd. Daar moet je geduld voor hebben, maar het maakt het ook spannend. De eerste ideeën veranderen vaak met de tijd mee. Tijdens het wachten denk je na over hoever je wilt gaan, wat je eigenlijk wilt en wat herbestemmen voor jou wel of niet inhoudt. Er is tijd voor het vinden van oplossingen en voeren van nuttige discussies.” – Peter Bennema

Succesfactor: Een sterk verhaal neerzetten

“Wij hebben er eerst voor gezorgd dat de Dwingeloo Radiotelescoop als rijksmonument werd aangewezen. Een industrieel erfgoed, wetenschappelijk erfgoed en een element van historische waarde: toonaangevend voor de wederopbouw van Nederland. Een sterk verhaal, waarvoor we een bureau hebben ingehuurd om dat op papier te krijgen. Herbestemming zorgde ervoor dat het instrument nu een educatieve en toeristische trekpleister is.”

Struikelblok: De zakelijke relatie

“Technische struikelblokken waren nooit onoverkomelijk en konden altijd opgelost worden samen met de aannemer. Struikelblokken kwamen we wel tegen bij subsidie-aanvragen. Soms leken zaken op papier niet mogelijk, maar met redelijke argumenten en een goed gesprek, bleek er vaak wel veel mogelijk. De binding met de rijksdiensten was puur zakelijk. Subsidieverleners en sponsoren waren vooral geïnteresseerd omdat het om een aansprekend object ging dat ingezet zou worden als toeristische trekpleister en voor educatieve doeleinden.”

Tips: Creëer draagvlak

“Praat eerst met je omgeving voordat je de architect laat tekenen. De inbreng van sponsoren en latere gebruikers is van belang als je draagvlak voor je project wilt creëren. Draagvlak zochten we ook bij diegenen die met het instrument hebben gewerkt, er in de buurt woonden of er op een andere manier waarde aan hechtten. Daaruit ontstond een club vrijwilligers, leden van CAMRAS, die we hebben laten meewerken aan de restauratie. Ze konden de nodige klussen uitvoeren maar bleken ook een goede informatiebron over technische details. CAMRAS exploiteert en gebruikt dit herbestemde monument.”