• Categorie(ën) Industrieel
  • Adres Uiterdijk 4, Onderdendam, Nederland, Groningen
  • Monumentstatus Rijksmonument
  • Bouwjaar 1855

Malen boven de bedden 

Toen: Korenmolen | Opslag | 1855

Nu: Horeca | Bed&breakfast | én oorspronkelijke molenfunctie | Oplevering herbouw 2009

In 1939 werd de koren- en pelmolen in Onderdendam na het oplopen van schade afgebroken. Alleen de stenen onderbouw bleef staan en diende jarenlang als opslagruimte van bouwmaterialen voor de plaatselijke aannemer. Toen het dorp Onderdendam in 1996 een beschermd dorpsgezicht kreeg, werden veel panden opgeknapt. De molen bleef een lastig object, tot er contact kwam met de eigenaren van een gelijksoortige molen in Rijssen, Overijssel. Die molen stond op het punt de monumentenstatus te verliezen. De delen die bij ons ontbraken, konden zij ons leveren. In 1997 heeft Molenstichting Onderdendam de molen aangekocht met als doel het in volle glorie te herstellen. Het duurde nog tot 2004 voor de molen de status van Rijksmonument kreeg en volledig gerestaureerd kon worden. Met het plaatsen van de kap en de wieken werd in 2008 de restauratie voltooid.

 

Succesfactor: Dorpse betrokkenheid

“Het hele dorp hielp mee de molen in Rijssen af te breken en naar Onderdendam te brengen. Festiviteiten in het dorp leverden geld op om wederopbouw mogelijk te maken. Letterlijk steen voor steen hebben we met het hele dorp de molen weer opgebouwd nadat decennia lang alleen de overgebleven onderbouw van de molen het beeld bepaalde. Die dorpse betrokkenheid bij dit historisch erfgoed was onmisbaar. Een bed&breakfast vormt nu de vaste basis in de molen, een enthousiaste jonge kok vult met zijn restaurant de exploitatie verder in.”

Struikelblok: Verdeelde aandacht voor onderhoud

“De molen werd dan wel maalvaardig opgeleverd in 2009, toch kan er niet volop gemalen worden omdat de andere gebruikers dan last van krijgen van het stof. Het bijt de oorspronkelijke functie. Ook wat betreft onderhoud zijn er struikelblokken. Er gaat nu relatief veel geld naar het schilderwerk waardoor er weinig overblijft voor andere reparaties. Ook al is de molen gerestaureerd, reparaties aan de werkende delen zullen altijd nodig blijven. Het is zoeken naar het verdelen van de financiële aandacht in en rond de molen.

Tips: Houd de geschiedenis levendig

“Ga op zoek naar de juiste subsidies voor de juiste doeleinden. Met geld uit een Europees leaderproject over regionaal toerisme is in een eerste fase het restant inclusief de stelling gerestaureerd. Doel van deze subsidie was om toerisme aan te wakkeren. De stichting moest daarvoor een derde bijdragen in de kosten en besloot de ruimte commercieel te exploiteren. We vonden donateurs en brachten daarmee een eigen kapitaal bijeen. Bij alle vervolgfases van het therbestemmingstraject bleven we dat regionale doel voor ogen houden. En het is geslaagd: de molen speelt met de oorspronkelijke molenfunctie en de nevenbestemmingen nu een belangrijke rol in het toeristisch aanbod van Onderdendam.