• Adres Zuidwolderweg 5, Echten, Nederland, Drenthe
  • Monumentstatus Rijksmonument
  • Bouwjaar 1750
  • Monumentnummer 515660
  • Pandoppervlak 3.700 m²
  • Perceeloppervlak 218.483 m²
  • Ligging buitengebied
  • Vraagprijs € 0

De locatie bestaat uit zeven percelen ter grootte van ca. 21 hectare. Op de percelen bevinden zich dertien opstallen van in totaal ca. 3.700 m² bvo en ca. 2.900 m² vvo. Deze opstallen variëren van het hoofdgebouw (ca. 1.300 m² bvo) tot aan een duiventil. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft negen onderdelen aangemerkt als rijksmonument onder complexnummer 515660. De historische buitenplaats ligt op het perceel van Huis te Echten. De buitenplaats is volgens Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed van algemeen cultuurhistorisch belang. Op een deel van het landgoed rust een pachtovereenkomst met een boer uit Echten. De overeenkomst wordt telkens met zes jaar verlengd. De eerstvolgende opzegdatum is 30 oktober 2026. De overeenkomst loopt dan nog tot 1 november 2027. De jaarlijkse pachtsom bedraagt € 884,87.

Ligging
Het object is gelegen in Echten, een dorp in Drenthe. Het landgoed ligt nabij de stad Hoogeveen en Nationaal Park Dwingelderveld. Het perceel is met de auto goed bereikbaar en een busstation is na een half uur lopen te bereiken. De benodigde voorzieningen zoals een supermarkt, bassischool en peuterspeelzaal zijn in het dorp aanwezig.

Mogelijkheden en bestemming
Momenteel heeft de locatie de bestemming ‘Landgoed’. De gemeente De Wolden heeft in 2018 een locatiepaspoort opgesteld, dat vervolgens is vastgesteld door het College van B&W. Zij gebruikt dit paspoort als toetsingskader bij initiatieven voor de (her)ontwikkeling van het landgoed. Het locatiepaspoort is opgenomen in de dataroom.

Verkoopprocedure
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar Claudia Hoebert van Rondmakers. Zij krijgen dan toegang tot de dataroom. Gegadigden krijgen tweemaal de mogelijkheid om de locatie te bezichtigen en om vragen te stellen. In de tussenliggende periode krijgen gegadigden de tijd voor planvorming, waarna ze een onvoorwaardelijke bieding kunnen uitbrengen. De biedingen worden vervolgens beoordeeld op prijs. De overdracht vindt plaats op 3 juni 2024.

Zorginstelling Echten (DR) | Zoek zorginstellingen te koop: Zuidwolderweg 1 5 7932 PN Echten (DR) [funda in business]

Interesse in dit pand?

Neem contact op