• Categorie(ën) Religieus
  • Adres Valtherweg 1, Odoorn, Nederland, Drenthe
  • Monumentstatus RIjksmonument
  • Bouwjaar 1856
  • Monumentnummer 31221

Overgave als redmiddel

Toen: Nederlands Hervormde kerk | Odoorn | 1856

Nu: Multifunctioneel centrum | Met behoud van oorspronkelijke functie | 2011

In 2002 is er nog iedere zondag een kerkdienst, het hele jaar door. Het bezoek aan de eredienst neemt echter af en al gauw wordt er overgegaan naar eens in de veertien dagen in de wintermaanden. In 2010 is er het hele jaar door slechts eens per veertien dagen een eredienst. Dan gaat het snel. In 2014 gaat de kerk nog maar eens per maand open en zelfs dan neemt het aantal bezoeken af. Ook het vinden van bestuursleden wordt steeds lastiger. De terugloop van kerkbezoek in de Nederlands Hervormde kerk in Odoorn schetst het beeld waar veel kerken vandaag de dag mee te maken hebben. Herbestemming kan oplossing bieden.

Succesfactor: Overname én overgave

“Door een toekomstgerichte bestemming voor de kerk te ontwikkelen is het behoud van de kerk geborgd, heeft er een prachtige restauratie plaatsgevonden en kan het pastoraat toch door blijven gaan met haar werk. Iedere maand blijft er een eredienst, rouwdiensten en huwelijken kunnen ook blijven plaatsvinden en de nevenbestemming wordt nu ook opgepakt. Het is iets waar je aan toe moet geven, je hebt het gevoel de macht uit handen te geven, maar die overgave heeft toch het succes van herbestemming van de kerk betekent.”

Struikelblok: Menskracht

“De toch al afnemende menskracht in het bestuur van de kerk had alle handen nodig om de diensten in ere te houden. Omdat het ledental van de gemeente terugliep en daarmee de inkomsten, hebben we als kerkenraad besloten een onafhankelijke stichting in het leven te roepen. Deze is verantwoordelijk voor het werven van donateurs en brengt door middel van passende culturele activiteiten gelden bijeen om de kerk mede in stand te houden. De stichting heeft de taak de kerk breed maatschappelijk in te zetten en de kerk als monument te promoten voor verhuur en evenementen.”

Tips: Een goede balans

“Probeer een goede balans te vinden tussen wat je als bestuur zelf kunt aanpakken en wat je moet overdragen. Zo heeft de stichting voor ons de nevenactiviteiten overgenomen, maar hielden we als kerkelijk bestuur wel de restauratie van de kerk in eigen hand. Daarbij hebben we enorm veel gehad aan advies van de architect en het restauratiefonds. Het heeft ons geleerd te durven vragen. Er zijn genoeg partijen die weten hoe het werkt, het is voor onze kerk een stukje van de redding geweest.”