• Categorie(ën) Zorg
  • Adres Beneden Oosterdiep 25, Veendam, Nederland, Drenthe

De initiatiefnemers

Huib en Margriet Dekkers en hun dochter Nienke startten tien jaar geleden met de zorg- en logeerboerderij Dekkersnest in Muntendam. Tegenwoordig heeft het Dekkersnest zeventien medewerkers en bieden ze op vijf locaties verschillende vormen van opvang, dagbesteding en begeleiding voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, waarbij soms sprake is van bijkomende problematiek. In het centrum van Veendam zijn ze gehuisvest in drie monumentale panden.

Het idee

Het Dekkersnest werkt met kleinschalige opvang en dagbesteding. Britt Poelma werkt sinds enkele jaren als kwaliteitscoördinator bij het Dekkersnest: ‘Wij werken met kleine woongroepen van tien à vijftien bewoners. We willen de mensen een thuis geven, op een plek waar ze volwaardig deel uitmaken van de samenleving. Daarom hebben we bewust gekozen voor huisvesting in oude panden. De historie van het gebouw en de monumentale uitstraling dragen bij aan het wonen in huiselijke sfeer. Omgekeerd willen we de plek door herbestemming weer betekenis in de stad geven.’

De aanpak

In 2014 opende het Dekkersnest haar eerste woonvorm in Veendam, in de voormalige landbouwschool aan het Pieter Sneeuwplein, in 2016 en 2017 gevolgd door respectievelijk een tweede woonvorm en een beschermde ontmoetingsplek aan het Beneden Oosterdiep. Daarmee kregen in relatief korte tijd drie monumentale panden een herbestemming. Britt Poelma daarover: ‘Nait soez’n moar broez’n. Gewoon doen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. We stoppen er al onze energie, gedrevenheid, passie, deskundigheid en vakmanschap in. We doen veel zelf, maar we zoeken ook nadrukkelijk de samenwerking met gemeente en diverse organisaties. Ons motto is: “samen zijn we sterk”.’

De kunst van het herbestemmen

Een heldere visie en een goed exploitatieplan zijn volgens Britt Poelma belangrijke voorwaarden. ‘Denk in mogelijkheden, maar zorg dat het beheersbaar is. Realiseer je dat er heel wat bij komt kijken om een oud pand te herontwikkelen, denk bijvoorbeeld alleen al aan energieverbruik en onderhoud.

Zoek de samenwerking met anderen en maak gebruik van elkaars expertise. En betrek de buurtbewoners in je plannen, luister naar hun wensen en ideeën en houdt iedereen goed op de hoogte.’

Betekenis

Dankzij het initiatief van het Dekkersnest zijn drie monumentale panden in het hart van Veendam niet alleen behouden gebleven, ze hebben ook een nieuwe betekenis gekregen. (Jong)volwassenen met een beperking vinden hier, in het hart van de gemeenschap, een veilige omgeving om te wonen, te werken, te ontspannen en te ontmoeten. Zorg, vitaliteit en leefbaarheid gaan op deze manier hand in hand.

www.dekkersnest.nl

locatie: Beneden Oosterdiep 25

historische functies: Veendammer Hypotheekbank, horecagelegenheid

oorspronkelijk bouwjaar: 1906

beschermde status: rijksmonument

huidige functie: ontmoetingsplek en werk- en leerplek voor mensen met een beperking

 

locatie: Beneden Oosterdiep 27

historische functies: woonhuis, hoofdkantoor van Avebe, Stichting De Wissel (welzijnswerk)

oorspronkelijk bouwjaar: 1884

beschermde status: gemeentelijk monument

huidige functie: begeleide woonvorm voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek

 

locatie: Pieter Sneeuwplein 8

historische functie: voormalige landbouwschool

oorspronkelijk bouwjaar: 1909

beschermde status: gemeentelijk monument

huidige functie: begeleide woonvorm voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek