• Categorie(ën) Zorg
  • Adres Koningin Wilhelminalaan 66, 8382 Frederiksoord, Nederland, Drenthe
  • Monumentstatus Rijksmonument
  • Bouwjaar 1941
  • Monumentnummer 507337
Kiemschuur Frederiksoord
Kiemschuur Frederiksoord

Een plek om te kiemen

Toen: Kiemhuis voor pootaardappelen | Frederiksoord | 1941

Nu: Dagbestedingslocatie het Kiemhuis | Zorgboerderij | Sinds 2012

Een relatief jong rijksmonument is het Kiemhuis in Frederiksoord, gebouwd in 1941. In 1992 werd het gebouw geschonken aan de Stichting Maatschappij van Weldadigheid. Het bieden van kansen aan mensen is een van de doelstellingen van de stichting. Jan Mensink van de Maatschappij van Weldadigheid vertelt over hoe zij dat doel voor ogen hielden in de herbestemmingsprocedure.

Succesfactor: Wachten op het goede moment

“Het pand werd ons geschonken, terwijl we het niet direct nodig waren. We hadden er dan ook niet direct een bestemming voor en jarenlang heeft het daarom gediend als opslagplaats. Tot we op een dag begonnen te zoeken naar mogelijkheden voor herbestemming, passend bij ons doel. Het Sociaal en Cultureel Planbureau adviseerde ons te richten op mensen die om wat voor reden dan ook afhankelijk zijn van dagbesteding. Precies op dat moment kwam ik Jan Meijer van Buro Ecolan tegen die zocht naar zo’n plek.”

Struikelblok: De moeilijkheid van een glazen gebouw

“We hebben een architect laten kijken naar de mogelijkheden om binnenin dagbesteding aan te kunnen bieden. Dat bleek ingewikkelde materie met veel rekenwerk op het gebied van energieverbruik en warmteregeling. De oplossing lag in het maken van een glazen kubus in het glazen gebouw. Door de energiekosten laag te houden en dankzij een goede herbestemmingsbijdrage kunnen we de huurprijs acceptabel houden.”

Tips: Korte lijnen

“Hou de projectleiding in eigen hand. Vorm een goed bouwteam met partijen die hetzelfde oog en gevoel als jij hebben voor hetgeen ze mee bezig zijn. Neem de tijd om stap voor stap je plan te ontwikkelen en blijf er steeds zelf bij betrokken. Tussen het moment dat ik Buro Ecolan trof en de uiteindelijke ingebruikname van het gebouw, heeft zo’n twee jaar gezeten. Maar als ik zie naar de functie en uitstraling die het gebouw nu heeft, ben ik er trots op dat we het zo hebben aangepakt.”