Stichting Tie is in de drie noordelijke provincies op zoek naar een kleinschalige woon- en daglocatie voor ernstig meervoudig gehandicapte mensen. De locatie moet in de nabijheid van een dorpskern met winkels zijn (i.v.m. gebruik van rolstoelen) en er moet een goede verbinding zijn naar een ziekenhuis.

Informatie naar: Harry Wiersma  Stichtingtie@hotmail.com

geplaatst op 19 oktober 2020