Geplaatst op 25 april 2015 in Actueel

Bron : Leeuwarder Courant

Onopvallend, verwaarloosd en doelloos staat het transformatorhuisje bij de Tsaerderdyk, aan de rand van Wirdum. Dorpsbelang zoekt een nieuwe bestemming.

Enexis heeft het honderd jaar oude huisje (3.70 meter in het vierkant en even hoog) vorig jaar buiten gebruik gesteld.

Al jaren had het slechts een beperkte functie: voor de verlichting in de lantaarnpalen langs de Tsjaerderdyk en een boerderij. Een stroomkast elders in Wirdum kon deze taak er best bij hebben.

,,Om ús mei it hokje no wol fuort”, zegt Christien Lettinga, die hier sinds 1972 woont. Haar tuin reikt tot op een paar meter van het trafohuisje. Zij en vijf buren schreven deze week een brief waarin ze zich tegen een nieuwe bestemming keren en sloop bepleiten.

Nooit onderhouden

Karakteristiek element in het landschap en cultuurhistorische betekenis? Deze Wirdumers kijken al enige tientallen jaren aan tegen dit huisje, waar vrijwel nooit onderhoud aan is gepleegd en waarvan de sloop bij herhaling is beloofd.

Pannen zijn er afgewaaid, een deel van het dak ligt bloot. Rottend hout is zichtbaar. Wie weet waait bij een onverwachte rukwind materiaal in hun tuinen, met alle gevaar van dien. Een negentigjarige buurman kan er slecht van slapen, vertelt Lettinga.

Karakteristiek huisje

Dorpsbelang denkt er anders over. De gemeente Leeuwarden weigerde afgelopen najaar de sloopaanvraag van Enexis. Het huisje is, volgens het bestemmingsplan, een karakteristiek element in de omgeving.

Hier is Dorpsbelang het van harte mee eens. Het trafohuisje was begin vorige eeuw een symbool van vooruitgang: stroom op het platteland.

Geef het gebouwtje een openbare bestemming, bepleit het bestuur. Iets waar de dorpsbewoners profijt van kunnen hebben. Maar zorg tegelijk dat het nieuwe gebruik enige inkomsten oplevert om het onderhoud van te betalen.

Ook Enexis kan helpen, vindt Johan Kruiger. Samen met Jan Klaren is hij voorzitter van Dorpsbelang. Laat het concern bij de beoogde overdracht een bruidsschat meegeven.

Kruiger: ,,Ze kunnen zich de sloopkosten besparen. Die zullen niet gering zijn. Asbestplaten moeten worden verwijderd en er zit zeker een halve meter beton onder het gebouw.”

DBF-medewerker Marijke Zeevenhooven heeft tijdens een brainstormbijeenkomst met bewoners handenvol suggesties voor ‘publiek gebruik’ kunnen noteren. Haar lijst is lang.

Overnachting voor toeristen, atelier voor schilder of schrijver, bezinningsruimte, informatiecentrum voor natuur en cultuur, trouwlocatie, vogelkijkhut, clubhuis Vogelwacht, peeskamer, werkplaats fietsenmaker. Nog meer? Tattooshop, winkel voor streekproducten, thee- en koffiehuis, winkel voor zolderop-ruimingen, bibliotheek.

DBF onderzoekt of suggesties zijn te combineren tot een rendabel idee. Zeevenhooven: ,,Voor de zomer komen we met een rapport.”

Investeringsgolf

Het Nederlandse stroomnet, het meest bedrijfszekere van Europa, ondergaat een flinke modernisering. Enexis, actief in zeven provincies, investeert jaarlijks 600 miljoen euro tot 700 miljoen euro: zonnepanelen van bedrijven en particulieren die aan stroomnet moeten kunnen leveren (‘tweeweg’), schakeling op afstand voor een betere opsporing van storingen en een betere inzet van monteurs. Nieuwe transformatoren krijgen vaak een plek in een nieuw ‘compactstation’, een prefab gebouwtje dat flink kleiner is dan de aloude (vaak door architecten ontworpen) transformatorhuisjes.

Aldus sneuvelen jaarlijks talrijke oude stroompaleisjes. Begin dit jaar bezat Enexis er 52.954.