Geplaatst op 7 juni 2016 in Actueel

Bron: VNG

Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) zijn in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf. De centrale vraag op de VAB-bijeenkomst van 26 mei was vervolgens óf en waarom de overheid daar ook een rol in heeft? Die vraag werd overtuigend beantwoord.

Die legitimatie ligt in de mogelijkheden voor plattelandsontwikkeling, aanwezigheid van asbest, de verloedering van het landschap en veiligheid.

VNG-bestuurder Patricia Hoytink-Roubos opende het seminar en liet zien dat naast herbestemming ook de sloop van overtollige gebouwen nodig is om deze opgave het hoofd te kunnen bieden.

Op 26 mei jl. vond in het WTC te Arnhem het VNG-Seminar over Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB’s) plaats. De dag was met 125 personen druk bezocht. Er waren zowel gemeentelijke bezoekers als ook bezoekers van het rijk, de provincies en het bedrijfsleven.

Omvang probleem

De hoofdspreker, Edo Gies van Alterra heeft laten zien dat de inschatting van de omvang is opgelopen tot 40 mln. m2 tot 2030. Hiervan zal 15 – 20 mln. m2 geen nieuwe bestemming meer krijgen.

De dag bestond verder uit parallelle sessies van bijvoorbeeld gemeenten die veel ervaring hebben met herbestemming of experimenteren met een sloopregeling. Daarnaast was het bedrijfsleven bij deze sessies ruim vertegenwoordigd: Welke fiscale verbeteringen zijn er denkbaar? Hoe vullen banken, sloopbedrijven en rentmeesters hun rol in? Hoe maken we boeren eerder en beter bewust van hun situatie? Welke nieuwe vormen van herbestemming zijn er?

Hoe nu verder?

De VNG laat dit onderwerp niet los. Op het digitale forum www.romnetwerk.nl komt een onderdeel waar u vragen kunt stellen, voorbeelden en ervaringen kunt delen over herbestemming en sloop. De VNG zoekt de samenwerking met andere partijen op het vlak van mogelijke fiscale verbeteringen en het verhogen van de bewustzijn bij de eigenaren.

Zie hieronder onze animatie over VAB-beleid De Wolden