Geplaatst op 20 januari 2021

Aan de rand van het dorp Wirdum stond al jarenlang een oud transformatorhuisje te verpieteren. Dit was een doorn in het oog van dorpsbelangen Wirdum-Swichum. Zij hebben daarop actie ondernomen en hebben Stichting DBF ingeschakeld om gezamenlijk de herbestemmingsmogelijkheden van het transformatorhuisje in Wirdum te onderzoeken. Dit alles heeft plaatsgevonden in 2015. In het onderzoek zijn de inwoners van Wirdum nauw betrokken.

Naast het samen met de inwoners middels een brainstorm onderzoeken van nieuwe invullingen is er door Steunpunt Monumentenzorg Fryslân bouw- en cultuurhistorische verkenning verricht. W.M. de Graaf Bouwinspecties heeft het pand bouwkundig onderzocht.

Eén van de uitkomsten van het onderzoek was dat het pand zich uitstekend leent voor een bed & breakfast. Dit is besproken met de andere logiesaanbieders uit het dorp. Het idee was dat zij het beheer konden doen.

DBF is verheugd om te zien dat er een nieuwe eigenaar is gevonden die ook deze kansen zag en het heeft aangedurfd om het pand te kopen en te ontwikkelen. Mooi is ook dat de nieuwe eigenaar het idee van DBF en het dorp heeft overgenomen en er daadwerkelijk een B&B van heeft gemaakt waarbij de mogelijkheid bestaat om door het lokale hotel een ontbijt te laten verzorgen. Deze ontwikkeling is voor het dorp zeer positief.

Het resultaat kunt u via deze link zien.

https://www.herbestemming.nu/projecten/transformatorhuisje-wirdum