Geplaatst op 11 mei 2022

0p 21 april vond de tweede bijeenkomst plaats van het programma Boerderij in Beweging, in
samenwerking met provincie Friesland. Friesland heeft als eerste provincie een beleidsnota
over de toekomst van boerderijen uitgebracht: Takomst Fryske Pleats. Met deze visie wil de
provincie een aanzet geven om in tijden van grote dynamiek op het platteland de boerderij
als anker in de gemeenschap en het landschap te behouden. Eenvoudig is dat niet, al was het
maar door de veelheid aan regelingen en eisen aan eigenaren van monumentaal en
karakteristiek erfgoed: ‘Je hebt echt doorzettingsvermogen nodig en ik hou mijn hart vast als
er de komende tijd nog veel meer boerderijen vrijkomen.

 

Documenten & downloads