Wie kan een subsidie aanvragen?

Bent u eigenaar van een gebouw binnen bestaand bebouwd gebied of eigenaar van een karakteristieke boerderij buiten bestaand bebouwd gebied? Dan kunt u mogelijk subsidie aanvragen voor het herbestemmen van dit gebouw naar nieuwe zelfstandige woonruimte of flexwoonruimte. Van 1 juli 2022 tot en met 24 december 2022 wordt de subsidieregeling opengesteld.

Specifiek wordt voor het herbestemmen van karakteristieke boerderijen tot zelfstandige woonruimte buiten bestaand bebouwd gebied € 150.000 beschikbaar gesteld. Voor het herbestemmen van gebouwen binnen bestaand bebouwd gebied tot flexwoonruimte (tijdelijke zelfstandige woonruimte voor maximaal 15 jaar) wordt een bedrag van € 225.000 beschikbaar gesteld. Voor de herbestemming van andere gebouwen tot zelfstandige woonruimte binnen bestaand bebouwd gebied is € 960.500 beschikbaar. In totaal is er in 2022 een bedrag beschikbaar van € 1.335.500.

 

Subsidieregeling herbestemmen bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân | Fryslan