Geplaatst op 22 november 2019

 

Leeuwarder Courant

20 november 2019

 

LEEUWARDEN De provincie trekt 45.000 euro uit voor een proef met ‘pop up-hotelkamers’ in vijftien Friese kerkgebouwen, die volgend jaar begint.

 

Het aanbieden van toeristische slaapplaatsen in kerkgebouwen is een initiatief van de Brabantse firma Heilige Nachten. De firmanten Sanne Kiel en Jennemie Soetenhorst zijn werkzaam in het erfgoedbeheer.

 

Ze denken met het concept, dat in Engeland onder de noemer champing al bestaat, een tweesnijdend zwaard te hebben gevonden: een ,,unieke slaapbeleving’’ voor de gasten en een bijdrage in de kosten van een voor de eredienst afgestoten monument.

 

Heilige Nachten zoekt in Friesland tien van zulke kerkgebouwen die leegstaan en vijf die al een hotelfunctie hebben. De firma heeft in Goirle de Maria Boodschapkerk al in exploitatie.

 

Logés betalen er met twee personen 150 euro voor een nacht. Van het geld gaat 40 procent naar de eigenaar van de kerk. De proef is bedoeld om te zien of de formule in een behoefte voorziet.

 

Friesch Dagblad

20 november 2019

 

15 lege kerken worden tijdelijk hotel

Fryslân wordt proeftuin voor project Heilige Nachten

Wybe Fraanje

 

Leeuwarden De provincie Fryslân geeft 45.000 euro subsidie aan het bedrijf Heilige Nachten om vijftien kerkgebouwen in Fryslân te exploiteren als pop-uphotel. Heilige Nachten richt een kerkgebouw in met huiselijk meubilair, zonder het bestaande interieur te verbouwen of anderszins aan te tasten. Toeristen kunnen met zijn tweeën voor 150 euro per nacht een kerkgebouw helemaal voor zichzelf huren.

 

Het gaat om een proef die komend jaar begint. Het streven is om vijftien gebouwen op deze manier een (gedeeltelijke) herbestemming te geven, al dan niet tijdelijk. Om welke kerkgebouwen het gaat is nog niet bekend. ,,Heilige Nachten zoekt nog kerken”, aldus gedeputeerde Avine Fokkens in een toelichting. Op de website van Heilige Nachten kunnen beherende commissies zich melden als ze in aanmerking willen komen voor de proef. Op de site staat een voorbeeld van hoe het wordt: de Mariakerk in Goirle (Noord-Brabant) wordt al door Heilige Nachten als pop-uphotel geëxploiteerd.

De provinciale subsidie is eenmalig. De motivatie om die te verlenen is tweeledig, zegt Fokkens. ,,In de eerste plaats komt er een beter aanbod voor recreatie en toerisme. En in de tweede plaats draagt het bij aan het behoud van cultureel erfgoed.”

40 procent van de revenuen is voor de beheerder van het kerkgebouw zelf. 60 procent is voor het bedrijf Heilige Nachten.

 

Dorpshuizen

Het project is niet alleen per se bedoeld voor kerkgebouwen die hun religieuze functie hebben verloren en nog helemaal geen herbestemming hebben. Ook kerken die bijvoorbeeld als dorpshuis in gebruik zijn kunnen deelnemen. Het pop-uphotel is namelijk zo weer te verwijderen; het gaat om alleen los meubilair, waar in de kerkzaal een huiselijke sfeer gecreëerd wordt.