Stedelijke kavelruil biedt eigenaren van onroerend goed de mogelijkheid om op vrijwillige basis met elkaar in gesprek te gaan. Doel hiervan is om samen een inrichtingsplan te maken. Om dat inrichtingsplan te bereiken worden eigendommen geruild, op zo’n manier dat niemand er slechter van wordt.

Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren zelf, op vrijwillige basis, hoe hun woon- en leefomgeving eruit komt te zien.

Tien pilotprojecten gaan in 2017 stedelijke kavelruil actief toepassen. De projecten variëren van ontwikkeling van het aanpakken van winkelleegstand tot het transformeren van een bedrijventerrein en opnieuw inrichten van een recreatiepark. Ervaringen en resultaten van deze projecten worden gedeeld.
Hebt u ook een project dat mogelijk geschikt is voor stedelijke kavelruil?

Meer informatie

Interesse in dit project?

Neem contact op