In 2016 heeft Herbestemming Noord zijn aandacht gericht op Herbestemming en zorg en herbestemming van huisvesting statushouders. We hebben diverse initiatieven gemonitord. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het symposium “Sociale initiatieven in leegstaand vastgoed” op 1 december 2016 in het Gevangenismuseum van Veenhuizen.

Inspiratie

Doel van dit symposium was om mensen (ondernemers én bestuurders/ambtenaren) te inspireren. Met de term Sociale initiatieven hebben wij de focus dus verder verbreed dan alleen zorg en huisvesting statushouders. In 2017 gaat Herbestemming Noord hiermee door. Wij verzamelen en volgen initiatieven en laten deze ondernemers aan het woord via deze site.

Herbestemming Noord hoopt hiermee mensen te inspireren die wel ideeën hebben maar nog niet tot uitvoering hebben gebracht.