Wat houdt het project in?

De gemeente Oldambt mag met recht een voorbeeld worden genoemd als het gaat om inzetten op de leefbaarheid in de kern Winschoten. Zo zijn er in Winschoten allerlei ruimtelijk-economische ontwikkelingen gaande: een centrumvisie, een nieuw detailhandel beleid, leegstandsbestrijding (leegstandsverordening) en veel marketing. Alles binnen het actieprogramma ‘Versterking binnenstad Winschoten’ waarin de gemeente de binnenstad van Winschoten klaarstoomt voor de volgende 50 jaar! (http://www.gemeente-oldambt.nl/in-oldambt/werken-aan-winschoten)

Een van de onderdelen van het actieprogramma is de stimuleringsregeling detailhandel. Deze regeling stimuleert het concentreren van detailhandel in het kernwinkelgebied, onder andere door het stimuleren van herontwikkeling van leegstaand vastgoed in winkel- en/of horecabestemming, door middel van een verplaatsingssubsidie, transformatiesusbsidie en een gevelverbeteringssubsidie.

Eigenaren die veranderingen aan hun gevels willen aanbrengen kunnen langs een adviserende onafhankelijke adviescommissie en hun plannen ter plekke bespreken (puienspreekuur). Daarnaast kunnen zij een financiële bijdrage krijgen en worden hobbels in het vergunningsproces weg genomen door vroegtijdig met welstand in overleg te gaan. Deze drie maatregelen stimuleren de eigenaren en ondernemers de ruimtelijke kwaliteit van de kern te verbeteren door hun gevels aan te passen.

Conclusies en bouwstenen:

  • Een gevelverbeteringssubsidie als onderdeel van een stimuleringsregeling voor een (winkel)kern, is een handige manier om door middel van een kleine financiële bijdrage een grote ruimtelijke verbetering van de kern te stimuleren. Hierbij zijn drie factoren van belang om succes te garanderen:
  • Betrek de ondernemersvereniging, eigenaren en bewoners en stel een onafhankelijke adviescommissie in om de plannen te beoordelen, maar ook om mee te kijken en te adviseren (puienspreekuur).
  • Koppel de plannen in een zo vroeg mogelijk stadium terug met welstand (en monumentencommissie) om eventuele hobbels in het vergunningsproces tot een minimum te beperken (maak de regioarchitect van welstand onderdeel van de adviescommissie).
  • Start een gevelfonds en geef een bijdrage voor de verbeteringen van de pui bij een door de adviescommissie goedgekeurd plan (van 30% tot bijvoorbeeld € 7.000,- per plan).

Rol/betrokkenheid Herbestemming Noord

Monitoren aanpak

Voor vragen

Gemeente Oldambt

Interesse in dit project?

Neem contact op