Wat houdt het project in?

In het project ‘Levende monumenten in een leefbare regio’ van de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn samen met een aantal partners vier verschillende monumentale leegstaande gebouwen in het aardbevingsgebied onder de loep genomen: Molen de Hoop in Middelstum, Boerderij de Haver in Onderdendam, de kerk van Overschild en de Oude Herberg in ’t Zandt.

Hoe ga je om met een monument met aardbevingsschade, waar versterk moet worden? Én waar een nieuwe functie voor moet worden gevonden? Kunnen de technische maatregelen direct ook bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in de regio?

In een viertal werkateliers is onderzoek gedaan naar deze vragen: niet alleen professionals en eigenaren waren aanwezig, ook regionale overheden en bewoners deden mee aan deze werkateliers. De conclusies uit deze werkateliers zijn samengevat in een rapport welke u vanaf deze pagina kunt downloaden.

Ondanks dat het vervolgproject nog niet van start is gegaan, is dit wel een interessante case om in de gaten te houden en om van te leren. Vergelijkbaar is de aanpak die bij het project in Balk wordt uitgevoerd.

Conclusies en bouwstenen:

  • Bij dergelijke transformatieprojecten is de wisselwerking tussen gebied, mens en gebouwen van groot belang.
  • Kijk bij het aardbevingsbestendig maken van gebouwen niet alleen naar schade en reken de versterking door, maar kijk ook naar het (toekomstig) gebruik, gebruikscomfort en monumentwaarden.
  • Complexe transformatieprojecten vragen om een ander planproces: van toetsen, naar begeleiden, naar samenwerken.
  • Goede communicatie en voorlichting is een cruciaal onderdeel van een succesvol project.

Rol/betrokkenheid Herbestemming Noord

Monitoren

Voor vragen

Libau Groningen

Meer informatie

Interesse in dit project?

Neem contact op