Wat houdt het project in?

Roeg & Roem (Kennisplatform voor dorps- en wijkvernieuwing) organiseerde samen met Rizoem (verbindt mensen, ideeën, ambitie, gebouwen en geld om stad en dorp leefbaarder te maken) een drietal bijeenkomsten in drie verschillende soorten dorpen onder de naam LabLokaal. In zogenaamde interactieve snelkooksessies rondom leegstand in krimpgebieden, werden met een brede groep bewoners en professionals alternatieve invullingen voor een leegstaand gebouw of een braakliggend terrein uitgewerkt. In Fryslân werd op initiatief van de eigenaar (woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland) gekozen voor het leegstaande schoolgebouw De Haven in Tzummarum (gemeente Franekeradeel). Wonen Noordwest Friesland nam het schoolgebouw een aantal jaren geleden over van stichting Dorpsbelangen met als doel de locatie te ontwikkelen voor woningbouw. Door de economische ontwikkelingen was dit niet langer haalbaar. Hoewel toen nog gebruikt door lokale verenigingen, was het gebouw dringend aan onderhoud toe. Aan LabLokaal om een oplossing in gang te zetten waar zowel de lokale gemeenschap als de woningcorporatie baat bij zou hebben. De school in Tzummarum is uiteindelijk een ‘technische campus’ geworden; een verzamelplaats voor startende technische bedrijfjes. Binnenkort komt een krant uit met de resultaten en wetenswaardigheden van Lab Lokaal.

Conclusies en bouwstenen:

  • Verbreedt als pandeigenaar het probleem en zoek lokaal draagvlak.
  • Organiseer reuring c.q. interactie om ruimtevraag en lokaal draagvlak te genereren.
  • Interactie tussen eigenaar en dorpsbewoners en organisaties levert bewustwording van de problematiek op en daaruit voortvloeiend ook vaak burgerparticipatie en inzet voor behoud.
  • Flexibiliteit in tijdelijk gebruik: oftewel geef een gebouw ook even de tijd. Durf een pand ook in de ‘pauzestand’ te zetten, er is niet altijd meteen een definitieve oplossing.
  • De opstelling van de verkopende partij c.q. bereidheid van de eigenaar om zijn ‘verlies’ te nemen, draagt in hoge mate bij aan de slagingskans van een herbestemming: overtuig verkopende eigenaar dat het onderste uit de kan niet meer haalbaar is.

Rol/betrokkenheid Herbestemming Noord

Monitoren aanpak. Daarnaast was Herbestemming Noord participant in dit proces.

Status van het project

Afgerond. Deze methode is een aantal keer toegepast.

Voor vragen

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân

meer informatie

Interesse in dit project?

Neem contact op