Wat houdt het project in?

De afgelopen decennia zijn er voor Noordoost Fryslân door diverse overheden talloze plannen en visies ontwikkeld om de regio uit de verpaupering te halen. Al deze plannen zijn op enkele onderdelen na in een la beland en de verpaupering en achteruitgang gaan stilaan verder. Werkgelegenheid trekt naar de steden met de werknemers die volgen. Gevolg: oplopende werkloosheid en versobering van leefbaarheid zorg en welzijn. Woningen zijn onverkoopbaar en ook de jeugd vertrekt. Zo is het aantal inwoners van Holwerd gekrompen van 2.000 naar minder dan 1.600 en de krimp zet door.

Om een einde te maken aan deze negatieve ontwikkeling hebben inwoners uit Holwerd een werkgroep opgericht. Deze werkgroep, bestaande uit leden van dorpsbelang en (agrarische) dorpsondernemers, heeft alle goede elementen uit al die plannen en visies gehaald met het plan Holwerd aan Zee (HaZ) als resultaat. Het plan is om een doorbraak in de zeedijk te forceren om zo de verbinding tussen het Werelderfgoed Waddenzee en het achterland te herstellen. Dit betekent niet alleen een economische kans voor het dorp en de héle regio, maar ook een ecologische kans voor de kwelders, de wadvogels, migrerende vissen en alle andere soorten die baat hebben bij meer variatie in de kwelders, brakke zones en een natuurlijke zoet-zout overgang.

Conclusies en bouwstenen:

Dit project is nog in volle gang waardoor er nog niet echt gesproken kan worden van conclusies. Wel ziet Herbestemming Noord al een leerzame punt die ervoor zorgt dat dit initiatief veel aandacht krijgt.

De werkgroep van Holwerd aan Zee bestaat uit leden van dorpsbelang en (agrarische) dorpsondernemers. Het project heeft een groot draagvlak binnen het dorp en is daardoor een typisch bottom-up project. Daarnaast kent Holwerd aan Zee veel grote (landelijke) partners waardoor het project een breed bereik heeft en veel aandacht krijgt. De combinatie van bottum-up, draagvlak in het dorp en een breed bereik door grote partners maakt dit project de aandacht krijgt die het nodig heeft. Zo heeft het al de Tweede Kamer bereikt.

Rol/betrokkenheid Herbestemming Noord

Monitoren voortgang.

Status

Lopend

Meer informatie over dit project

Interesse in dit project?

Neem contact op