De leegstand van kerkgebouwen baart zorgen. Deze leegstand bestaat nu al, maar het aantal kerken dat de religieuze functie zal verliezen zal naar verwachting in de nabije toekomst nog toenemen.

Het is een actueel thema dat bij veel organisaties steeds meer op de agenda komt. Herbestemming Noord wil dit thema onder de aandacht brengen en initiatiefnemers en betrokkenen inspireren om in actie te komen. Kennisuitwisseling en het stimuleren van denken in mogelijkheden voor nieuwe functies in religieus erfgoed staat hierbij centraal. Daarnaast is het van belang dat de gedachte dat er niets in monumenten en kerken mag, te doorbreken met goede voorbeelden en tips over de aanpak van een dergelijk proces.

Herbestemming Noord wil dit bereiken door initiatiefnemers, belangstellenden, ambtenaren en andere professionals te inspireren door middel van een bustour langs herbestemde kerken. Deze ‘Kruistocht’ zal plaatsvinden op donderdag 22 juni 2017. Houd de website in de gaten voor meer informatie of schrijf u in voor de nieuwsbrief.