blije1De Gekroonde Leeuw, Het Wapen van Friesland, Het Wapen van Barradeel, De Gekroonde Roskam, Het Grauwe paard. Dat is een greep uit de historische dorpscafés in Noardwest Fryslân. Cafés die van oudsher een belangrijke functie in het dorp hebben, panden die onderdeel zijn van het DNA van een dorp, bedrijvigheid die al zo weinig nog aanwezig is op het platteland in combinatie met recreatie.

Voor de kerken op het platteland is al veel geregeld, er zijn subsidies beschikbaar en er zijn organisaties die de kerken kopen en willen behouden voor de toekomst. Voor cafés geldt dit niet. Veel cafés sluiten de deuren om nooit meer dorpsbewoners, toeristen en aanwaaiers onderdak te bieden.

Herberg Fryslân richt zich op de historische herbergen die Friesland kent. We focussen daarbij op Noardwest Fryslân. We willen een parelsnoer van deze karakteristieke herbergen gaan inzetten als ‘trekpleister’. Alle herbergen hebben van oudsher een belangrijke sociaal maatschappelijke rol in hun omgeving. Daarnaast passen deze herbergen bij de identiteit van Fryslân, bij de mienskipgedachte. Hier willen we op voortborduren. We willen een collectie van herbergen optuigen. Deze herbergen zijn nog in gebruik of staan misschien leeg. Alle herbergen die we betrekken bij het project krijgen een radarfunctie voor hun omgeving en bijbehorende leegstaande karakteristieke panden.

De Parelsnoer

Afbeelding1Trek je een lijn van het ene naar het andere café dan ontstaat er een ‘parelsnoer’ van verborgen parels die de moeite waard zijn te bezoeken. Elk café staat voor de uitdaging om succesvol te blijven/worden. Gezamenlijk gaat dat misschien wel iets makkelijker. Deze parelsnoer biedt ook mooie kansen voor het creëren van arrangementen.