In 2016 stond o.a. het introduceren van het instrument ‘Gemeentelijk Herbestemmingstafel’ centraal. Hieronder wordt omschreven wat Herbestemming Noord zich ten doel heeft gesteld in dat jaar.

Wat

Het introduceren en organiseren van een Gemeentelijke Herbestemmingstafel tijdens bijeenkomsten en in de praktijk.

Doel

Het stimuleren van een integrale benadering van herbestemmingsvraagstukken binnen gemeenten.

Waarom

Initiatiefnemers van herbestemmingsopgaves, geven aan de weg binnen de gemeente moeilijk te kunnen vinden, en ze ervaren geregeld dat ze van het kastje naar de muur worden verwezen. Door het organiseren van een Gemeentelijke Herbestemmingstafel kunnen de diverse afdelingen snel en gemakkelijk het betreffende vraagstuk integraal behandelen.

Vooruitblik

In 2017 gaan we verder met het onder de aandacht brengen van dit instrument. Lees hier meer over de Herbestemmingstafel.

Interesse in dit project?

Neem contact op