Wat houdt het project in?

Het experimentenprogramma Wijk- en Plattelandseconomie is opgezet in de drie noordelijke provincies waarbij een oproep is gedaan aan dorpen om zo’n experiment op te zetten en uit te voeren. Het doel was het economisch potentieel van ondernemers en de aanwezige economische kansenstructuur beter te benutten. Hoe kun je de economische kansen aan een dorp ontlokken en verbinden met de aanwezigheid van het erfgoed? Binnen het experiment is aandacht voor de positie die het erfgoed kan vervullen als kwalitatieve aanjager voor gebiedsontwikkeling van regio’s die te maken hebben met terugvallende draagkracht of bevolkingsgroei.

Het experiment had als doel het economisch potentieel van ondernemers en de aanwezige economische kansenstructuur beter te benutten. Van elk experiment is een evaluatie gemaakt. In deze evaluatie wordt bekeken of de doelstellingen zijn gehaald en welke lessen er kunnen worden getrokken.

Rol/betrokkenheid Herbestemming Noord

Monitoren aanpak.

meer informatie op Platform 31

Documenten & downloads

Interesse in dit project?

Neem contact op