In de regio Noardwest Fryslân hebben 8 gemeentes gezamenlijk een vraag uitgezet voor ondersteuning bij het oplossen van leegstand in karakteristieke gebouwen. Het betreft een pilotproject waarbij door de gemeentes panden aangedragen zijn die de gemeentes graag opgelost zouden zien worden. Het doel is om een oplossing te vinden voor de leegstaande panden en om een methodiek te ontwikkelen waarmee leegstand in de toekomst voorkomen kan worden of waarmee de gemeentes zelf sneller tot een oplossing kunnen komen.

Stichting DBF voert het project uit in samenwerking met KAW Architecten en Adviseurs. Alle in het Kenniscentrum opgedane kennis en ervaring is direct toepasbaar op de leegstaande panden in die regio.