Geplaatst op 8 juni 2016 in Actueel

Bron: Leeuwarder Courant

Kabinet en COA moeten zorgen dat ze met de Friese gemeenten sneller reguliere vluchtelingenopvang realiseren.

Het gaat nu te traag, terwijl er voldoende plannen zijn. Komt er niet snel meer capaciteit beschikbaar, dan ontstaat een probleem als de vluchtelingenstroom weer toeneemt. Dit schrijft de Regietafel in een brief aan de gemeenten.

Aan de Regietafel zitten vertegenwoordigers van gemeenten, COA en Veiligheidsregio. Realisatie van een azc laat, na besluitvorming, nu geregeld één tot anderhalf jaar op zich wachten. Ook bij het huisvesten van statushouders is er een achterstand.

Voor het eerste half jaar geldt een taakstelling om woonruimte te vinden voor 867 personen met een verblijfsvergunning. Voor 395 personen is dit nog niet gelukt. De nieuwe taakstelling voor de tweede helft van dit jaar is 883 personen.