Geplaatst op 16 juni 2015

Platform31 nodigt gemeenten uit voor dit stimuleringsprogramma!

Steeds meer mensen hebben snel, tijdelijk en flexibel woonruimte nodig, maar krijgen te maken met een groeiend tekort daaraan. In veel gemeenten neemt de concurrentie om betaalbare huurwoningen toe en komt de huisvesting van bijzondere groepen en urgenten, zoals vergunninghouders, in het gedrang. Tegelijkertijd staat er veel vastgoed lang leeg, wachtend op een nieuwe gebruiker. Het antwoord lijkt simpel: maak lege gebouwen geschikt voor bewoning. En dat kan ook tijdelijk!

Platform31 start daarom de pilot ‘Tijdelijke bewoning met tijdelijke contracten’. Leegstaand vastgoed krijgt in dit stimuleringsprogramma een tijdelijke woonfunctie, meestal na eenvoudige ingrepen en de bewoners krijgen een tijdelijk huurcontract. Met gemeenten en inhoudelijk experts gaat Platform31 werken aan de implementatie ervan in de praktijk. Gezamenlijk kijken we hoe we lege panden zo snel mogelijk tijdelijk kunnen benutten als woonruimte. Platform31 werkt hierin nauw samen met Platform Opnieuw Thuis, het G32-Stedennetwerk en het Rijk.Meer info