Geplaatst op 17 april 2016 in Actueel

Bron: Leeuwarder Courant

Zelfs in streken met bevolkingskrimp worden sociale huurwoningen schaarser, nu meer vluchtelingen urgent aan zelfstandige woonruimte toe zijn.

Dit blijkt uit een rondgang langs corporaties en andere betrokkenen bij de huisvesting van ‘statushouders’, de grote groep van voormalige asielzoekers aan wie verblijfspapieren zijn verstrekt.

,,We kunnen iedereen nog binnen de reguliere woningvoorraad plaatsen, maar er kan eind van het jaar al wel een probleem ontstaan’’, zegt directeur Rein Hagenaars van corporatie Wonen Noordwest Friesland. In de regio is het aantal gegadigden voor een huis gestegen van drie naar veertien.

Ondanks de krapte denken de corporaties niet aan nieuwbouw. Leegstand dreigt als de vluchtelingenstroom opdroogt. Wel wordt gedacht aan tijdelijke woningen. Accolade doet dit al in Drachten.

Klik hier om een kaartje te zien hoeveel statushouders een gemeente moet huisvesten van het rijk en hoeveel daadwerkelijk onderdak gekregen hebben.