• Categorie(ën) Industrieel
  • Adres Noorderstraat 308, Sappemeer, Nederland, Groningen
  • Monumentstatus Rijksmonument
  • Bouwjaar 17e eeuw
  • Monumentnummer 515853

Toen: Scheepswerf | 17e eeuw

Nu: Historische scheepswerf | Sappemeer | 2015

De Historische Scheepswerf Wolthuis is één van de oudste scheepswerven in de Groninger Veenkoloniën en één van de weinige werven die nog bestaan. Grote machines, veel lawaai, oude gereedschappen ambachten en de achttiende-eeuwse ambiance zijn nieuw leven ingeblazen sinds een succesvolle restauratie. “Een draaiende werf, iets blijvends om de historie levend te houden, daar streven we naar. Een directe doorgang naar het open water zou voor ons het absolute sluitstuk van een succesvolle restauratie zijn, maar zover is het nog lang niet.” – Bram Blaak, Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer

Succesfactor: De publiciteit zoeken

“Om steun en draagvlak bij de bevolking en het bedrijfsleven te creëren, hebben we van meet af aan een nieuwsbrief geschreven, die 1 tot 2 keer per jaar uitkwam en breed verspreid werd. In de periodiek is er ruim aandacht geweest voor het historische verhaal van de scheepswerf en de ontwikkeling van de restauratie. Het was voor ons belangrijk te laten weten hoe rijk de historie hier is en hoe wij daar als stichting toekomst aan wilde geven. Dat leverde onder andere donateurs op die nog ieder jaar een steentje bijdragen aan de pot geld waar we al heel veel mee hebben kunnen doen.”

Struikelblok: Meer dan verwacht

“Er komt meer dan verwacht op je af. De dingen die tegenvallen, zijn vooral de dingen die je nooit had verwacht. Dat lijkt logisch, maar gek genoeg hou je rekening met alles, behalve met de dingen die gebeuren. En soms duren dingen gewoon langer dan nodig, omdat je het niet zelf in de hand hebt en afhankelijk bent van derden. Zo valt het niet mee om zaken geregeld te krijgen bij gemeente, provincie en waterstaat. Toestemming, financiën, belangen, er komt nogal wat bij kijken. Geduld, niet alles tegelijk willen, je planning tijdig bijstellen en de langere termijn in zicht houden zijn essentieel.”

Tips: Juiste man op de juiste plek

“Goede mensen om je heen zijn heel belangrijk. Wij zijn voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers, maar weten waar nodig de juiste partijen in de arm te nemen. DBF heeft voor ons een rapport opgesteld om de mogelijkheden en middelen van herbestemming in kaart te brengen. Daarin werd duidelijk dat er gerichte keuzes gemaakt moesten worden, over het leggen van contacten en het werven van financiële middelen. Het slopen en herbouwen met bestaande materialen lieten we over aan een aannemer op loopafstand. Dat scheelt niet alleen vervoerskosten: het levert ook een bijzondere vorm van betrokkenheid op omdat hij bekend is met het pand en de omgeving.”

Website Scheepswerf