• Categorie(ën) Kantoor
  • Adres Parallelweg 20, 7741 KB Coevorden, Nederland, Drenthe
  • Monumentstatus Karakteristiek
  • Bouwjaar +/- 1911

Toen: Loods en kantoor Van Gend & Loos | Coevorden | +/- 1911

Nu: Smart workcenter, met horecavoorzieningen | Flexibele werkplekken | Sinds 2015

De loods: een pand dat tien jaar geleden binnen de plannen voor gebiedsontwikkeling in Coevorden nog als incourant werd bestempeld. Het zou te duur en niet rendabel zijn om de loods te restaureren. Toen de ontwikkelaar in 2012 afstand nam van het pand, nam Grontmij de zorg over het pand over. Een haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd. Er volgde een traject van een lange adem om de financiën met vooral externe middelen rond te krijgen. De uiteindelijke restauratie van de bouwval was binnen een half jaar uitgevoerd. Nu staat de voormalige Van Gend & Loos loods centraal in de plannen voor herinrichting van het stationsgebied in Coevorden in 2018. Henk Jan ten Brink: “Het is waar ik het meest trots op ben. Dat een markant pand, dat we van de ondergang redden, straks een functie krijgt in het totaalplan.”

Succesfactor: Draagvlak, intern én extern

“Vasthoudendheid was in dit project een absolute succesfactor. Je moet durven doorzetten ook al wordt je tegengesproken. Creativiteit was ook onderdeel van het succes en daarmee bedoel ik ook lenigheid bij tegenvallers. Maar boven alles was draagvlak onmisbaar. Zowel onder de eigen mensen als bij de subsidieverstrekkers. Het is zo belangrijk dat een gemeente-ambtenaar een goed extern netwerk heeft. Als zijn contact met de provincie goed is, dan wordt je wat gegund als ondernemer. En dat is wat hier aan de orde is geweest.”

Struikelblok: Extra investering voor complexe zaken

“Natuurlijk hou je rekening met extra investeringen omdat je aan het herbestemmen bent. In de 100 jaar dat het pand bestaat is er veel verbouwd. Niet altijd deskundig, er is nogal wat aangerommeld. Misschien omdat men niet beter wist, of omdat de eisen minder hoog waren. Toch zijn de extra kosten tegengevallen omdat het om complexe zaken gaat. De stalen constructie bijvoorbeeld, die loopt in deze loods van binnen naar buiten. Als het buiten vriest maar je wilt het binnen 20 graden houden, krijg je condens. Dat soort zaken uitzoeken en oplossen, kosten veel tijd en geld.”

Tips: Kennis van regelingen

“Herbestemmen begint bij een goede oriëntatie en kennis van regelingen. Het moet meer zijn dan emotie. Je moet kritisch zijn in wat je wel en niet wilt bewaren. Een haalbaarheidsstudie zoals wij deden is daarvoor geschikt. Wat je goed moet doen, iets wat wij beter hadden kunnen doen, is het schouwen van het gebouw: zorg dat je goed inzicht krijgt in de staat van onderhoud zodat je weet wat er moet gebeuren. Zoek daarbij betrokken partijen en adviseurs. De directeur van het aannemersbedrijf dat deze loods restaureerde was zelf een Coevordenaar en daar hebben we zoveel aan gehad. Zowel wat betreft de kennis van de historie van het pand, als de toewijding waarmee hij eraan werkte.”

Artikel Dagblad van het Noorden 17 juni 2015