Geplaatst op 25 november 2015 in Actueel

Bron : Leeuwarder Courant

Het opknap- of sloopfonds van VNO-NCW wil na Oost Groningen ook in krimpgebied Noordoost Friesland aan de slag.

Akke Groenewoud, adjunct-directeur VNO-NCW MKB Noord en voorzitter van het bestuur van de Stichting Waardebehoud Onroerend Goed, heeft al verkennende gesprekken met verschillende Friese instanties gevoerd. ,,Het zou goed zijn als de regio het nu oppakt. We willen graag ook in Friesland zo’n stichting van de grond tillen.”

De stichting is vier jaar geleden aan de slag gegaan in Oost Groningen. ,,Het was toen al een erkend krimpgebied met grote problemen. We zagen dat we wat moesten doen, en we wilden hetl concreet houden.” Samen met de Rabobank, twee woningcorporaties, twee gemeenten en de provincie Groningen werd een fonds gevormd van 1,5 miljoen euro.

VERPAUPERING

Doel was om in drie jaar vijftien beeldbepalende verpauperde panden aan te pakken. Het werden er meer dan dertig, zo blijkt uit de evaluatie die deze week bekend werd. Vier zijn gesloopt, de rest is in samenwerking met de eigenaar opgeknapt. De Rijksuniversiteit Groningen berekende dat de waarde van de omliggende panden door het sloop of opknapwerk gemiddeld met 5 procent is gestegen.

,,In Oost-Groningen woont 70 procent van de mensen met een minimum inkomen in een koophuis en zij hebben vaak geen geld meer om dat goed te onderhouden. We zijn gewoon gaan rijden en zagen overal verpauperde panden staan. Verpaupering en leegstand is niet alleen vervelend voor de mensen die ermee te maken hebben, maar ook voor de omgeving. De waarde van het onroerend goed erom heen daalt ook”, aldus Groenewoud.

Er is geĆ«xperimenteerd met vijf verschillende ingrepen: onderhoudsbemiddeling, verkoopbemiddeling, sloopbemiddeling, opkopen of slopen. In verschillende gevallen kwam het tot woningruil. ,,De corporaties in het gebied moeten soms technisch goede woningen slopen omdat er geen huurders zijn, terwijl particulier bezit verpauperde omdat er geen geld was voor onderhoud maar wel bleef staan. Daar wilden we ook wat aan doen.”

VERKROTTE PANDEN

De eigenaren van de verkrotte panden werden benaderd. Voor enkelen was dat voldoende signaal om zelf aan de slag te gaan, anderen moesten geholpen worden. ,,Maar altijd moesten ze zelf ook meewerken. In een dorp hebben bijvoorbeeld buurtbewoners met elkaar een pand opgeknapt, elders was er een stukadoor zonder werk en geld die we konden helpen met materiaal, terwijl hij weer anderen hielp met stuccen. Zo praktisch gaat het.”

Van het fonds van 1,5 miljoen is nog 5 ton over. Het project is formeel beĆ«indigd, maar VNO-NCW overlegt met de provincie en andere partners of het mogelijk is er mee door te gaan. Groenewoud: ,,Onze ervaringen willen we graag delen met andere regio’s in het Noorden. Want de krimp slaat overal toe. Zeker in de randgebieden.”