Geplaatst op 15 september 2015 in Actueel

Hiermee moet informatie over herbestemming voor iedereen toegankelijk worden; voor de pandzoeker én voor de professional. Kenniscentrum Herbestemming Noord die het delen van ervaring en kennis over leegstand, krimp en herbestemming als speerpunt heeft, is de organisatie achter de website herbestemmingnoord.nl en het gratis telefoonnummer. Gisteren werd de lancering bijgewoond door de drie gedeputeerden en het RCE tijdens de inspiratiemiddag ‘Herbestemmen ten Top’ in de watertoren Bovenkamer van Groningen.

‘Herbestemming eerst!’ en ’Herbestemming is doen’ is het motto van de gedeputeerden van de drie Noordelijke provincies. Zo bleek uit voordracht van respectievelijk Fleur Gräper-van Koolwijk (Groningen), Tjisse Stelpstra (Drenthe) en Johannes Kramer (Fryslân).De gedeputeerden zien in het kenniscentrum Herbestemming Noord een middel om kennis en ervaring met herbestemming op te doen en te delen. De website speelt daarbij een belangrijke rol; Naast diverse projecten, uitgevoerd door Herbestemming Noord of door andere partijen, valt er veel inspiratie op te doen op de site. Ook het aanbod en vraag van en naar her te bestemmen panden is onderdeel van de website. Daarnaast is er ruimte voor bloggers. De gedeputeerden hebben elk een blog geschreven en bij de lancering voorgelezen.

“Laat je leiden door jouw idee en niet door regelgeving.”

Na de aftrap van de drie provinciale kopstukken werd er tijdens de inspiratiemiddag ingezoomd op een paar aansprekende herbestemmingsprojecten. Uiteraard was de locatie zelf een van die voorbeelden. Dick Janssen, voorzitter Groninger Monumenten Fonds, vertelde over het tot stand komen van de herbestemming van de watertoren in Groningen stad. Ook Gosse Beerda, herbestemmer van de vuurtoren en havenkraan in Harlingen nam de aanwezigen mee in het proces van idee naar realisatie van hotelkamers in deze bouwwerken. Ten slotte vertelde Peter Bennema over het behoud van de radiotelescoop in Dwingeloo. Conclusie luidt bij alle ervaringsdeskundigen; Je moet je laten leiden door je idee en niet door de regelgeving, want herbestemmen past bijna nooit binnen de beleidskaders.

 

Over Kenniscentrum Herbestemming Noord

Herbestemming Noord is een samenwerkingsverband tussen Stichting DBF en de drie noordelijke steunpunten voor cultureel erfgoed. Doel van Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo kort mogelijke procedure, met zo beperkt mogelijke kosten, met zo veel mogelijk gebruikmaking van de monumentale waarden en karakteristieken en met optimale inzet van subsidies en andere financieringsregelingen.

Herbestemming Noord wordt mogelijk gemaakt door de drie Noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.