Geplaatst op 26 juni 2017

Miljoenen extra voor karakteristieke panden in Drenthe

 De provincie Drenthe wil zich blijven inzetten voor het behoud en de herbestemming van karakteristieke panden in Drenthe. De provincie stelt via de regeling ‘Subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit 2017-2020’ bijna 3,5 miljoen euro beschikbaar. De regeling treedt 1 juni in werking. Doel is om karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door herbestemming te stimuleren.

Gedeputeerde Cees Bijl: “Ervaring leert dat deze regeling een positief effect heeft op de economie en werkgelegenheid. Een herbestemd karakteristiek pand biedt weer mogelijkheden voor wonen, werken en verbetering van de leefomgeving. Daarnaast biedt herbestemming een uitgelezen kans voor leerlingen om praktijkervaring op te doen in de (restauratie)bouw.”

Deze regeling biedt eigenaren van monumentale panden, of panden die door de gemeente als ‘beeldbepalend’ zijn aangemerkt, de kans om subsidie aan te vragen voor de restauratie of herbestemming van hun pand. Subsidie wordt alleen verstrekt aan particulieren en bedrijven, niet aan andere overheden.

De subsidie kan de vorm hebben van:

  1. een geldbedrag en/of een laagrentende lening voor de eigenaren van rijksmonumenten;
  2. een laagrentende lening voor de eigenaren van provinciale- of gemeentelijke monumenten of beeldbepalende panden.

meer info

De subsidieregeling loopt van 1 juni 2017 tot 31 december 2020.