Geplaatst op 2 februari 2017 in Actueel

Bron: LC.nl

Het dorp Balk gaat voor miljoenen op de schop. Het centrum wacht een opknapbeurt en er staat een passantenhaven in de planning.

,,Dit wurdt prachtich moai sa’’, zegt wethouder Frans Veltman van De Fryske Marren.

Zo bestaan er plannen om Zalencentrum De Treemter af te breken en in plaats daarvan een dorpsruimte aan te bouwen bij Sociaal Cultureel Centrum ’t Haske. Het plein daarvoor gaat compleet op de schop. De ruimte die De Treemter achterlaat, wordt dan een parkeerterrein.

Tegenover ’t Haske, in het voormalige gemeentehuis, komt mogelijk een zorgcentrum. De Fryske Marren voert hierover momenteel besprekingen. Eerder maakte de J.P. van de Bentstichting gading naar het pand, maar die trok zich terug.

Veertig ligplaatsen

Ook de plannen die de gemeente met het ‘Havenkwartier’ heeft, krijgen na vijf jaar gestalte. De Fryske Marren gaat zelf een passantenhaven aanleggen met veertig ligplaatsen aan de Jachthavendijk. Hierdoor weet de gemeente zich verzekerd van bijna 900.000 euro subsidie uit het Friese Meren Project.

Om voor een provinciale bijdrage in aanmerking te komen, had de passantenhaven vorig jaar al moeten worden aangelegd. Maar Fryslân toonde zich op 20 december 2016 bereid de termijn tot 31 december 2017 te verlengen.

Voor een horecabedrijf bij de haven probeert Joure een ondernemer te vinden. Aanvankelijk wilde de gemeente zowel de haven als het vakantiecomplex of hotel-restaurant door één bedrijf laten realiseren. Maar dat plan bleek in de praktijk niet haalbaar.

Zo haakten Bouwbedrijf Jorritsma BV en zorgaanbieder Selfinno twee jaar geleden af, omdat ze de financiering voor hun opzet niet rond kregen. Die hadden ze in augustus 2013 al gepresenteerd.

Met het aantrekken van de economie begon de interesse voor het plan op het voormalige Harcosterrein in de haven weer toe te nemen. Er meldden zich wel gegadigden voor het horecagedeelte, maar voor de aanlegplaats bestond beduidend minder interesse.

Dus besloot de gemeente die zelf voor haar rekening te nemen. De aankoop van gronden, sloop van gebouwen in 2012 en bodemsanering vergden ruim 1,5 miljoen euro. Een deel krijgt De Fryske Marren terug door het terrein voor de horeca te verkopen. Hiervoor zijn ,,lokale partijen’’ in beeld.

Lytse Side en Mardijk

Eerder kreeg Balk de eind 2014 in gebruik genomen Bargebekweg. Ook kwam er een ontsluitingsweg naar Spaans Babcock, zodat vrachtverkeer meteen vanaf het bedrijfsterrein het dorp weer uit kan. Tot die tijd moest zwaar vervoer door Balk.

Als eerste gaat de gemeente aan de slag met de Lytse Side en de Mardijk, die aan weerszijden van de Luts liggen.

Over de inrichting van het centrum moet de gemeenteraad eind februari een oordeel geven. ,,Wy hoopje it yn gearhing te realisearjen’’, aldus wethouder Veltman.