Geplaatst op 11 februari 2020

Voor de helft van 7000 kerken in Nederland dreigt leegstand en/of sloop. Vooral in krimpgebieden betekent dit een groot verlies voor de dorpsgemeenschap. In het Friese Lollum staat de Greidhoeke Kathedraal al jaren leeg, ondanks de inspanning van lokale kerkgangers en dorpsbewoners. Tijs van den Brink zoekt met een team van dertien experts naar een oplossing. Lukt het om een plan te bedenken waardoor de kerk behouden blijft? Dat gaan we zien!

artikel LC 10 januari 2020:

Liuwe Westra, secretaris van de stichting Greidhoekekatedraal die het pand nu beheert, was blij verrast toen de EO belde. De aandacht van het programma was nodig, want de stichting is al jaren bezig met een nieuwe invulling voor de kerk. Tot nu zonder resultaat.

Groot obstakel is het feit dat er voor 500.000 euro aan achterstallig onderhoud is. Westra: „En dat is allinnich noch mar it heechst needsaaklike ûnderhâld. Dat poetst net samar fuort. De tsjerke is ek net in ryksmonumint, dat jo kinne fan in soad subsydzjeregelingen gjin gebrûk meitsje.”

Zo werd een subsidieaanvraag van vijf ton door het Waddenfonds afgewezen. ,,Dat de EO dan hjir komt, is in moaie opstekker”, aldus Westra.

Voorstel herbestemming

De EO toverde de kerk donderdagavond om tot tv-studio voor opnames van NieuwLicht. In het programma doen drie teams met kennis van zaken een voorstel tot herbestemming van de Lollumer kerk, die sinds de bouw in 1915 amper is aangepast.

De drie teams kwamen met nogal verschillende plannen. Zo dacht het ene team dat de kerk als een soort van rustgevende ruïne het meeste toekomstperspectief had. Het dak eraf dus, net zoals bij de historische Broerekerk in Bolsward. Een ander plan voorzag in luxe zwevende kamers die op katrollen in de nok van de kerk zouden bewegen.

Het idee dat echter op de meeste goedkeuring van de Lollumers kon rekenen, was het voorstel om de kerk om te toveren tot gemeenschapshuis. Met een lokale winkel, ontmoetingsplekken voor kunstenaars en slapen in de kerktoren. ,,It is in prachtige tsjerke mei griffor-mearde arsjitektuer. It soe moai wêze as dizze tsjerke dy skiednis libbend hâlde koe”, vindt inwoner Jan van der Kuur.

‘It libbet yn it doarp’

Voordat de tv-ploegen kwamen, moest er nog wel even een stofdoekje door het leegstaande pand. ,,Mar der stienen daliks fjirtjin frijwilligers klear. It libbet yn it doarp”, aldus Westra, die de plannen van de deskundigen nu nader gaat bestuderen. Het plan voor het gemeenschapshuis had daarbij de meeste steun van de inwoners. Van der Kuur: „It wie in moaie jûn, mei moaie plannen dy ’t by Lollum passe.”

NieuwLicht over Lollum wordt op 9 februari (22.35, NPO 2) uitgezonden.

 

www.nieuwlicht.nl/legekerknieuwhart