Geplaatst op 16 mei 2022

Geachte geïnteresseerde,

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse bustour  op 15 september 2022, van 12.00 tot 17.00 uur. Na het ‘schoolreisje’ van vorig jaar, zijn we hoopvol om dit jaar op verantwoorde wijze succesvol een rondrit langs boerenplaatsen te kunnen organiseren.

Tijdens de bustour zullen een aantal, op inspirerende wijze herbestemde, boerderijen in Zuid-Oost Fryslân en Zuid-West Drenthe worden aangedaan. Wij zullen uiteraard de op dat moment geldende RIVM regels in acht nemen ten aanzien van corona, als dat zich in het najaar weer mocht voordoen. Mede om deze reden vragen wij u om nu al kenbaar te maken of u interesse zou hebben om deel te nemen aan rondrit. U kunt ons dit laten weten door een kort bericht te sturen aan info@monumentenzorg.frl.

Zodra de inschrijving definitief is gestart en er meer informatie is over de invulling van de dag laten wij u dit direct weten.

Met vriendelijke groet,

Kenniscentrum Herbestemming Noord