Geplaatst op 11 januari 2018 in Actueel

Het is alweer even geleden, maar om het geheugen weer even op te frissen kunt u hieronder de kernpunten teruglezen van de deelnemers aan het symposium over Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB).

Kernpunten presentatie Edo Gies

Edo Gies is senior onderzoeker ‘’regionale ontwikkeling’’  bij Wageningen Environmental Research (Alterra). Hij heeft een korte presentatie gegeven over de stand van zaken en verwachtte toekomstige ontwikkelingen m.b.t. VAB.

Er komt (hoewel minder dan in zuid en oost Nederland) een groot aantal vierkante meters aan agrarische bebouwing vrij. In Drenthe en Groningen komt er tot 2030 twee miljoen m2 aan agrarische bebouwing vrij. In Friesland is dit aantal zelfs 3 miljoen m2.

Gies noemt de volgende opgaven voor de toekomst m.b.t. VAB;

 • Er moet bewustwording gecreëerd worden bij overheden maar ook bij initiatiefnemers en eigenaren;
 • Er moeten zoveel mogelijk belemmeringen voor herbestemming of sloop weggenomen worden;
 • Procedures moeten worden vereenvoudigd;
 • Er is steeds meer diversiteit op het platteland qua bestemmingen en functies (niet alleen agrarisch). Hierdoor kunnen er botsende belangen ontstaan. Dit moet beter gestuurd worden door in dialoog te gaan. Ook de omgevingswet biedt kansen.

Kernpunten presentaties initiatiefnemers

Paul Borghaerts

 • Eigenaar van een goed lopende B&B in een VAB;
 • Betrouwbaarheid is belangrijk, maak goede afspraken met overheden;
 • Weet waar je aan begint en start niet te naïef;
 • Betrek in een vroeg stadium de juiste experts bij het project.

Bert Pathuis

 • Gaat agrarisch erf herbestemmen tot wonen met service en zorg in combinatie met toerisme;
 • Gemeente en provincie zijn meewerkend en enthousiast;
 • Bezwaar van één omwonende. Gaat tot Raad van State à nieuw bestemmingsplan vernietigd;
 • Benader de bestemmingswijziging vanaf het begin vanuit een juridisch kader.

Johan Timmermans

 • Koos een boerderij binnen de bebouwde kom, omdat het buitengebied voor het herbestemmen veel restricties met zich meebrengt;
 • “Je moet een beetje gek en autistisch zijn’’: Begin met de klus en ga er voor (soms tegen alle adviezen in).

Kitty Vos

 • Winnares VAB-athon in de provincie Overijssel. Hierbij heeft ze voor drie jaar de sleutel van een VAB in Stegeren gewonnen. Na drie jaar heeft zij recht van eerste koop;
 • Ze loopt op dit moment echter tegen het volgende aan: Het plan is om alle bebouwing (incl. schuren) in te zetten voor de nieuwe functie, maar door de rood-voor-rood regeling (ruimte-voor-ruimte in Noord-Nederland) stijgt de verkoopprijs van de boerderij. De rood-voor-rood regeling dwingt Vos de bijgebouwen te slopen, maar dit past niet in het plan. Daarnaast past de stijging van de verkoopprijs niet bij haar budget.

Hilvert Sassen & Machiel Adema

 • Sassen is eigenaar van een monumentale VAB in Bellingwolde. Adema is van Stichting DBF en heeft het herbestemmingsproces begeleid;
 • Er zijn/waren veel partijen betrokken bij het herbestemmingsproces (zie kader);
 • Overleg in een vroeg stadium, met alle partijen, heeft resultaat opgeleverd;
 • Daarbij was er bij alle partijen het besef dat dit initiatief de laatste kans was voor het monument à doorslaggevende factor;
 • Het is van belang om zoveel mogelijk risico’s van het herbestemmen voor de ondernemer weg nemen (verkleinen).

Lara Faber & Hylke van Niel  (presentatie door Lara Faber)

 • Monumentale Boerderij in Veenhuizen herbestemmen tot (ambachtelijke) meubelmakerij, met o.a. werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Ze kwamen erachter dat het herbestemmen veel tijd en moeite kost;
 • Overzicht kwijt geraakt in de wirwar van partijen, belanghebbenden, regelingen en procedures;
 • Wordt nu ondersteund door Stichting DBF.

Kernpunten panel van deskundigen

 • Er is nog niet overal begrip voor het probleem van vrijkomende agrarische bebouwing;
 • De houding en visie van gemeenten is een belangrijke factor (meedenken helpt!);
 • Kijk ook naar de omgeving en de mensen, niet alleen naar de regels. De omgevingswet biedt kansen;
 • Een goed doordacht plan is uiterst belangrijk, begin al vroeg met een vooroverleg met de overheid, vind de juiste personen (o.a. een ervaren aannemer);
 • Belanghebbenden moeten meer ‘’elkaars taal spreken’’: ga in overleg!
 • Kennis en ervaringen moeten gebundeld worden;
 • Herbestemmen is maatwerk;
 • Snel internet in het buitengebied is een must: zie het als een basisnutsvoorziening;
 • Proces begeleiden tussen kopers en verkopers: er zijn ideeën om op herbestemmingnoord.nl een platform op te zetten waar vraag en aanbod m.b.t. VAB elkaar kunnen ‘’ontmoeten’’;
 • Er is vraag naar proces-ondersteuning;
 • Sloopkosten stallen VAB: ideeën zijn er om in samenwerking met de belastingdienst regelingen te treffen voor stoppende boeren om sloopkosten mee te nemen.

Hier vindt u meer meer informatie over de deelnemers van dit symposium.