Geplaatst op 27 maart 2018 in Actueel

Bron: Rijksoverheid.nl

Door flinke investeringen zorgt minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) dat kunst en erfgoed in Nederland  ook in de toekomst van topkwaliteit blijft.  Het kabinet investeert structureel € 80 miljoen in cultuur. Voor erfgoed en monumenten wordt de komende jaren € 325 miljoen extra beschikbaar gesteld.

Minister Van Engelshoven: “Met deze investeringen wil ik de cultuursector in Nederland laten floreren. Ik wil nieuwe generaties laten doorbreken. Ik wil kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur. En ik wil investeren in monumenten voor een mooie leefomgeving. Onze cultuur verdient het om in volle bloei te staan.”

Investeren in erfgoed

Voor het erfgoed is de komende jaren 325 miljoen extra beschikbaar, zodat ook toekomstige generaties van het erfgoed blijven genieten en het erfgoed blijven beleven. Het kabinet zet dan ook in op toegankelijkheid van monumenten.

De minister:  “Monumenten, landschappen en historische gebouwen zijn herkenbare bakens in een veranderende omgeving. Erfgoed laat zien waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken. Het is belangrijk om die monumenten door te geven aan toekomstige generaties.”

Zo krijgen burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid om zelf het initiatief te nemen voorstellen in te dienen voor het behoud, gebruik en toegankelijkheid van erfgoed in hun directe omgeving.

Het kabinet investeert in de restauratie en verduurzaming van (grote) monumenten, met speciale aandacht voor monumentale kerken. Er is geld beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten.

In het oogspringende investeringen

  • Het kabinet investeert in 2018 €30 miljoen in de restauratie en verduurzaming van (grote) monumenten, waaronder kerken. Ook in de komende jaren is er extra geld beschikbaar.
  • In 2018 is er € 30 miljoen beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten, via het Revolving Fund Plus.
  • In 2018 wordt het museaal aankoopfonds aangevuld met €25 miljoen. In de komende jaren volgt nog €25 miljoen.
  • Voor monumenten in Groningen stelt het kabinet de komende jaren €15 miljoen beschikbaar.
  • Talentvolle makers worden via een nieuw gezamenlijk programma bij de cultuurfondsen ondersteund. Het kabinet investeert in 2018 € 2,7 miljoen. Dit bedrag loopt op tot €4,9 miljoen in 2019 en verder.

Lees hier het volledige bericht