Geplaatst op 12 september 2015 in Actueel

Subsidieregeling monumenten Fryslân 2015

Inschrijving is mogelijk vanaf 14 september 2015 tot 28  september 2015

klik hier voor het complete bericht

Voor restauratie, herbestemming, onderzoek en onderhoud van en aan monumenten stelt de provincie Fryslân geld beschikbaar. Dit is geregeld in de “Subsidieregeling monumenten Fryslân 2015”, die door Gedeputeerde Staten is vastgesteld op 16 juni 2015. Deze subsidieregeling en de toelichting kunt u onderaan de pagina downloaden.

Subsidie is onder voorwaarden beschikbaar voor restauratie, herbestemming van rijksmonumenten en karakteristieke bouwwerken. Ook is het beschikbaar voor het onderhoud van rijksmonumentale molens, voor het nevengebruik van kerken, bouwhistorisch onderzoek en herbestemmingsverkenningen. Subsidie kan niet worden verleend voor panden die oorspronkelijk zijn gebouwd als woning. Voor rijksmonumentale en karakteristieke woningen kunnen wel laagrentende leningen aangevraagd worden bij het Nationaal Restauratiefonds.

Het geld voor karakteristieke bouwwerken komt uit het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân. Om te kunnen bepalen welke panden hier onder zouden kunnen vallen is voor karakteristieke bouwwerken een quick scan inventarisatie uitgevoerd. Dit is gebeurd op basis van bestaande gegevens van gemeenten, monumenteninstellingen, onderzoekers en de provincie. De inventarisatie bestaat uit gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden uit bestemmingsplannen, jonge monumenten en inventarisaties voor industrieel erfgoed, zuivelfabrieken, waterschapserfgoed en transformatiestations. Het doel is om particuliere investeringen voor deze groep niet-rijksmonumenten te stimuleren en om het gemeentelijk monumentenbeleid te stimuleren. De resultaten van de quick scan zijn te vinden op de provinciale cultuurhistorische kaart http://www.fryslan.frl/chk.