Geplaatst op 9 juni 2016 in Achtergrond & opinie

Betere aanpak voor een leefbaar platteland

Interview met Jitze Tadema (scheidend projectleider Deltateam Fryske Tjerken) en Dick Bloemhof (nieuwe projectleider Team Fryske Tjerken) over herbestemming kerkelijk erfgoed. – uit: Bouwen in het Noorden nr. 80

Friesland heeft met bijna 800 kerkgebouwen de grootste kerkdichtheid van Europa. Krimp, terugloop en veroudering van het ledenbestand van kerkelijke gemeentes in een ras tempo, zowel op het platteland als in de stad, zijn de veroorzakers van grote leegstand. Het proces van herbestemming is al jaren gaande.

Van de leegstaande kerken zijn inmiddels zo’n 250 getransformeerd. Uit onderzoek blijkt dat er binnen een tijdsbestek van vijf jaar nog eens honderd kerken leeg komen te staan. De vermoedelijke leegstand is echter vele malen groter. Een gigantische opgave van herbestemming, die vanwege belemmerende factoren om zeer creatieve oplossingen vraagt.

Lees hier het hele interview